Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:305:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 305, 30 augustus 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 305

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang
30 augustus 2018


Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2018/C 305/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8970 — Sumitomo/Parkwind/Northwester2) ( 1 )

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2018/C 305/03

Wisselkoersen van de euro

2

2018/C 305/04

Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie

3

2018/C 305/05

Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie

4

2018/C 305/06

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

6

 

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

2018/C 305/07

Samenvatting van het advies over het voorstel voor een herschikking van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie

7

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2018/C 305/08

Mededeling van de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Oplegging van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten ( 1 )

10

2018/C 305/09

Mededeling van de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Wijziging van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten ( 1 )

11

2018/C 305/10

Mededeling van de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Uitnodiging tot het indienen van offertes voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen ( 1 )

12

 

INFORMATIE OVER DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

Permanent Comité van de EVA-staten

2018/C 305/11

Gevaarlijke stoffen — Lijst van vergunningsbesluiten van de EER/EVA-staten overeenkomstig artikel 64, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (Reach) in de tweede helft van 2017

13

2018/C 305/12

Geneesmiddelen — Lijst van door de EER/EVA-staten voor de tweede helft van 2017 afgegeven vergunningen om een geneesmiddel in de handel te brengen

15


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)

2018/C 305/13

Aankondiging van vergelijkend onderzoek

34

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2018/C 305/14

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9072 — KKR/Altice/SFR Filiale) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

35


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 

Top