Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:305:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 305, 30 sierpnia 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 305

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
30 sierpnia 2018


Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 305/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8970 – Sumitomo/Parkwind/Northwester2) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 305/03

Kursy walutowe euro

2

2018/C 305/04

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

3

2018/C 305/05

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

4

2018/C 305/06

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

6

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2018/C 305/07

Streszczenie opinii na temat wniosku dotyczącego wersji przekształconej dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (ISP)

7

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2018/C 305/08

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Ustanowienie obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych ( 1 )

10

2018/C 305/09

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zmiana obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych ( 1 )

11

2018/C 305/10

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej ( 1 )

12

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Stały Komitet Krajów EFTA

2018/C 305/11

Substancje niebezpieczne – Wykaz decyzji dotyczących udzielania zezwoleń podjętych przez państwa EFTA należące do EOG zgodnie z art. 64 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w drugiej połowie 2017 r.

13

2018/C 305/12

Produkty lecznicze – Wykaz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu udzielonych w drugim półroczu 2017 r. przez państwa EFTA należące do EOG

15


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

2018/C 305/13

Ogłoszenie o konkursie otwartym

34

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2018/C 305/14

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9072 – KKR/Altice/SFR Filiale) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

35


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top