EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002D0148

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 148/2002 z 8. novembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

Ú. v. ES L 19, 23.1.2003, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/148(2)/oj

22002D0148Úradný vestník L 019 , 23/01/2003 S. 0019 - 0020


Rozhodnutie Spoločného výboru EHP

č. 148/2002

z 8. novembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, naposledy zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len "dohoda", najmä na jej článok 98,

keďže:

(1) príloha XX k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 134/2002 z 27. septembra 2002 [1];

(2) rozhodnutie Komisie 2001/839/ES z 8. novembra 2001, ktorým sa stanovuje dotazník pre podávanie výročných správ o posudzovaní kvality vonkajšieho ovzdušia podľa smerníc Rady 96/62/ES a 1999/30/ES [2], sa má včleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Po bode 21ae (rozhodnutie č. 1753/2000/ES Európskeho parlamentu a Rady) prílohy XX k dohode sa vkladá tento bod:

"21af. 32001 D 0839: rozhodnutie Komisie 2001/839/ES z 8. novembra 2001, ktorým sa stanovuje dotazník pre podávanie výročných správ o posudzovaní kvality vonkajšieho ovzdušia podľa smerníc Rady 96/62/ES a 1999/30/ES (Ú. v. ES L 319, 4.12.2001, s. 45)."

Článok 2

Text rozhodnutia 2001/839/ES v islandčine a nórčine, ktorý sa má uverejniť v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskych spoločenstiev, je autentický.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. novembra 2002, ak Spoločnému výboru EHP [3] boli podané všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskych spoločenstiev.

V Bruseli 8. novembra 2002

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Kjartan Jóhannsson

[1] Ú. v. ES L 336, 12.12.2002, s. 34.

[2] Ú. v. ES L 319, 4.12.2001, s. 45.

[3] Ústavné požiadavky nie sú uvedené.

--------------------------------------------------

Top