EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002D0148

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 148/2002 tat-8 ta' Novembru 2002 li temenda l-Anness XX (Ambjent) tal-Ftehim taż-ŻEE

ĠU L 19, 23.1.2003, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dan id-dokument ġie ppubblikat f’edizzjoni(jiet) speċjali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/148(2)/oj

22002D0148Official Journal L 019 , 23/01/2003 P. 0019 - 0020


Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Nru 148/2002

tat-8 ta' Novembru 2002

li temenda l-Anness XX (Ambjent) tal-Ftehim taż-ŻEE

Il-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar Iż-Żona Ekonomika Ewropea, hekk kif emendat permess tal-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar Iż-Żona Ekonomika Ewropea, hawnhekk iżjed 'il-quddiem msejjaħ "il-Ftehim", u partikolarment l-Artikolu 98 ta' l-istess Ftehim,

Billi:

(1) L-Anness XX tal-Ftehim kien emendat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru. 134/2002 tas-27 ta' Settembru 2002 [1].

(2) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/839/KE tat-8 ta' Novembru 2001 li tistabbilixxi kwestjonarju li jintuża għal rapport annwali fuq l-istima tal-kwalità ta' l-arja ambjentali taħt id-Direttivi tal-Kunsill 96/62/KE u 1999/30/KE [2],

IDDEĊIEDA DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

Il-punt li ġej għandu jiġi mdaħħal wara l-punt 21ae (id-Deċiżjoni Nru 1753/2000/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) ta' l-Anness XX tal-Ftehim:

"21af. 32001 D 0839: Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/839/KE tat-8 ta' Novembru 2001 li tistabbilixxi kwestjonarju li jintuża għal rapport annwali għall-istima tal-kwalità ta' l-arja ambjentali taħt id-Direttivi tal-Kunsill 96/62EC u 1999/30/KE (ĠU L 319, ta' l-4.12.2001, p. 45)."

Artikolu 2

It-testi ta' Deċiżjoni 2001/839/KE fil-lingwa ta' L-islanda u Norveġiża, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, għandhom jkunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha sseħħ fid-9 ta' Novembru 2002, iżda in-notifikazzjonijiet taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim għandhom jiġu magħmula lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE [3].

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fit-taqsima u fis-Suppliment taż-ŻEE tal-Ġurnal Uffiċjail tal-Komunitajiet Ewropej.

Magħmula fi Brussel, fit-8 ta' Novembru 2002.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Kjartan Jóhannsson

[1] ĠU L 336, tat-12.12.2002, p. 34.

[2] ĠU L 319, ta' l-4.12.2001, p. 45.

[3] M'hemm l-ebda indikazzjoni ta' kondizzjonijiet kostituzzjonali.

--------------------------------------------------

Top