EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:034:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 34, 2 februarie 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 34

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
2 februarie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic şi Social European

 

a 520-a sesiune plenară a CESE, din 19 și 20 octombrie 2016

2017/C 34/01

Avizul Comitetului Economic și Social European – Un buget al UE bazat pe performanțe și axat pe rezultate: cheia unei bune gestiuni financiare (aviz din proprie inițiativă)

1

2017/C 34/02

Avizul Comitetul Economic și Social European – Mecanismul european de control al respectării statului de drept și a drepturilor fundamentale (aviz din proprie inițiativă)

8

2017/C 34/03

Avizul Comitetului Economic și Social European – Observațiile finale ale Comitetului pentru drepturile persoanelor cu handicap al ONU – O nouă strategie pentru persoanele cu handicap în Uniunea Europeană (aviz din proprie inițiativă)

15

2017/C 34/04

Avizul Comitetului Economic și Social European – Rolul și efectele inițiativelor tehnologice comune (ITC) și ale parteneriatelor public-privat (PPP) în punerea în aplicare a Programului Orizont 2020 pentru mutații industriale durabile (aviz din proprie inițiativă)

24

2017/C 34/05

Avizul Comitetului Economic și Social European – Consolidarea sectorului industrial european al produselor de îngrijire personală, de igienă corporală și cosmetice (aviz din proprie inițiativă)

31

2017/C 34/06

Avizul Comitetului Economic și Social European – Dezmembrarea navelor și „societatea reciclării” (aviz din proprie inițiativă)

38

2017/C 34/07

Avizul Comitetul Economic și Social European – Sectorul energiei de tip cetățenesc și cooperativele prosumatorilor în domeniul energiei: oportunități și provocări în statele membre ale UE (aviz din proprie inițiativă)

44

2017/C 34/08

Avizul Comitetului Economic și Social European – Energia marină: dezvoltarea unor surse regenerabile de energie (aviz din proprie inițiativă)

53

2017/C 34/09

Avizul Comitetului Economic și Social European – Agenda 2030 – O Uniune Europeană angajată să sprijine dezvoltarea durabilă la nivel mondial (aviz din proprie inițiativă)

58

2017/C 34/10

Avizul Comitetului Economic și Social European – Evaluare la jumătatea perioadei a Programului Orizont 2020 (aviz exploratoriu)

66

2017/C 34/11

Avizul Comitetului Economic și Social European – Eliminarea obstacolelor din calea acvaculturii durabile în Europa (aviz exploratoriu)

73

2017/C 34/12

Avizul Comitetului Economic și Social European — Noua structură a pieței energiei electrice și eventuale efecte asupra consumatorilor vulnerabili (aviz exploratoriu)

78


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN

 

a 520-a sesiune plenară a CESE, din 19 și 20 octombrie 2016

2017/C 34/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Standardele europene pentru secolul 21 [COM(2016) 358 final]

86

2017/C 34/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE [COM(2016) 289 final – 2016/0152 (COD)]

93

2017/C 34/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului [COM(2016) 283 final – 2016/0148 (COD)]

100

2017/C 34/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete [COM(2016) 285 final – 2016/0149 (COD)]

106

2017/C 34/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Raport privind politica în domeniul concurenței pentru anul 2015 [COM(2016) 393 final – SWD(2016) 198 final]

110

2017/C 34/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a unor activități specifice care favorizează creșterea gradului de implicare a consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii financiare în procesul de elaborare a politicilor Uniunii în sectorul serviciilor financiare pentru perioada 2017-2020 [COM(2016) 388 final – 2016/0182 (COD)]

117

2017/C 34/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE [COM(2016) 450 final – 2016/0208 (COD)]

121

2017/C 34/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor [COM(2016) 452 final – 2016/0209 (CNS)]

127

2017/C 34/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind practicile comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente între întreprinderi [COM(2016) 32 final]

130

2017/C 34/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (reformare) [COM(2016) 273 final – 2016/0145 (COD)]

140

2017/C 34/23

Avizul Comitetului Economic și Social European – Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona convenției Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (CE) nr. 1984/2003 și (CE) nr. 520/2007 ale Consiliului [COM(2016) 401 final – 2016/0187 (COD)]

142

2017/C 34/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) [COM(2016) 270 final – 2016/0133(COD)]; Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 [COM(2016) 271 final – 2016/0131(COD)]; și Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013] de stabilire a criteriilor și a mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid, al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii (reformare) [COM(2016) 272 final – 2016/0132(COD)]

144

2017/C 34/25

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — O strategie a UE pentru încălzire și răcire [COM(2016) 51 final]

151

2017/C 34/26

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass – media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței [COM(2016) 287 final – 2016/0151 (COD)]

157

2017/C 34/27

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 în ceea ce privește normele referitoare la piețele de roaming cu ridicata [COM(2016) 399 final – 2016/185 (COD)]

162

2017/C 34/28

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri [COM(2016) 369 final – 2016/0170 (COD)]

167

2017/C 34/29

Avizul Comitetului Economic și Social European – Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității și a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre [COM(2016) 370 final – 2016/171 (COD)]

172

2017/C 34/30

Avizul Comitetului Economic și Social European – Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind un sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate, de modificare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul statului portului și de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului [COM(2016) 371 final – 2016/0172 (COD)]

176

2017/C 34/31

Avizul Comitetului Economic și Social European – Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1920/2006 în ceea ce privește schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive [COM(2016) 547 final – 2016/0261 (COD)]

182


RO

 

Top