EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:034:TOC

Službeni list Europske unije, C 34, 2. veljače 2017.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 34

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
2. veljače 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

I.   Rezolucije, preporuke i mišljenja

 

MIŠLJENJA

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

520. plenarno zasjedanje EGSO-a održano 19. i 20. listopada 2016.

2017/C 34/01

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Proračunu EU-a temeljenom na uspješnosti i usmjerenom na rezultate: ključ dobrog upravljanja financijama (samoinicijativno mišljenje)

1

2017/C 34/02

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora – Europski nadzorni mehanizam za vladavinu prava i temeljna prava (samoinicijativno mišljenje)

8

2017/C 34/03

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora – Zaključne napomene Odbora Ujedinjenih naroda za prava osoba s invaliditetom (UNCRPD) – Nova strategija za osobe s invaliditetom u Europskoj uniji (samoinicijativno mišljenje)

15

2017/C 34/04

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora – Uloga i učinci zajedničkih tehnoloških inicijativa i javno-privatnih partnerstava u provedbi programa Obzor 2020. za održivu promjenu u industriji (samoinicijativno mišljenje)

24

2017/C 34/05

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Jačanju europskoga industrijskog sektora proizvoda za osobnu njegu i higijenu te kozmetičkih proizvoda” (samoinicijativno mišljenje)

31

2017/C 34/06

Mišljenje Europskoga gospodarskoga i socijalnog odbora – Rezanje brodova i društvo koje reciklira (samoinicijativno mišljenje)

38

2017/C 34/07

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora „Energija i energetske zadruge proizvođača-potrošača – prilike i izazovi u državama EU-a” (samoinicijativno mišljenje)

44

2017/C 34/08

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o temi „Energija mora: obnovljivi izvori energije koje treba razvijati” (samoinicijativno mišljenje)

53

2017/C 34/09

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o temi „Program za razdoblje do 2030. – Predanost Europske unije ostvarenju ciljeva održivog razvoja na svjetskoj razini” (samoinicijativno mišljenje)

58

2017/C 34/10

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Reviziji tijekom provedbe programa Obzor 2020.” (razmatračko mišljenje)

66

2017/C 34/11

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora „Uklanjanje prepreka održivoj akvakulturi u Europi” (razmatračko mišljenje)

73

2017/C 34/12

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora „Novi model tržišta električne energije i mogući utjecaj na osjetljive skupine potrošača” (razmatračko mišljenje)

78


 

III   Pripremni akti

 

EUROPSKI GOSPODARSKI I SOCIJALNI ODBOR

 

520. plenarno zasjedanje EGSO-a održano 19. i 20. listopada 2016.

2017/C 34/13

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Europske norme za 21. stoljeće”(COM(2016) 358 završna verzija)

86

2017/C 34/14

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju problema geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbe (EZ) Br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ”(COM(2016) 289 završna verzija – 2016/0152 (COD))

93

2017/C 34/15

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača”[COM(2016) 283 final – 2016/0148 (COD)]

100

2017/C 34/16

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama prekogranične dostave paketa”(COM(2016) 285 final – 2016/0149 (COD))

106

2017/C 34/17

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora temi „Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Izvješće o politici tržišnog natjecanja za 2015.”(COM(2016) 393 final – SWD(2016) 198 final)

110

2017/C 34/18

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u donošenju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje 2017.–2020.”[COM(2016) 388 final – 2016/0182 (COD)]

117

2017/C 34/19

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni Direktive 2009/101/EZ (COM(2016) 450 final – 2016/0208 (COD))

121

2017/C 34/20

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu pristupa poreznih tijela informacijama o sprečavanju pranja novca”[COM(2016) 452 final – 2016/0209 (CNS)]

127

2017/C 34/21

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Izvješću Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o nepoštenim trgovačkim praksama među poduzećima u lancu opskrbe hranom (COM(2016) 32 final)

130

2017/C 34/22

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određivanju karakteristika ribarskih plovila (preinaka) (COM(2016) 273 final – 2016/0145 (COD))

140

2017/C 34/23

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT) i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1936/2001, (EZ) br. 1984/2003 i (EZ) br. 520/2007 (COM(2016) 401 final – 2016/0187 (COD))

142

2017/C 34/24

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka)” - (COM(2016) 270 završna verzija – 2016/0133(COD)) - o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za azil i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 439/2010” - (COM(2016) 271 završna verzija – 2016/0131(COD)) - te o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava, Eurodac’ za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu (Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva) radi identificiranja državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva s nezakonitim boravkom i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona (preinaka)” - (COM(2016) 272 završna verzija – 2016/0132(COD))

144

2017/C 34/25

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Strategija EU-a za grijanje i hlađenje (COM(2016) 51 final)

151

2017/C 34/26

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora – Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/13/EU o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga u pogledu promjenjivog stanja na tržištu [COM(2016) 287 final – 2016/0151 (COD)]

157

2017/C 34/27

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 531/2012 u pogledu pravila za veleprodajna tržišta roaminga”[COM(2016) 399 final – 2016/185 COD]

162

2017/C 34/28

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora „Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove”[COM(2016) 369 final – 2016/170 (COD)]

167

2017/C 34/29

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 98/41/EZ o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i o izmjeni Direktive 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica”[COM(2016) 370 final – 2016/171(COD)]

172

2017/C 34/30

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sustavu inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila, o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nadzoru države luke i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 1999/35/EZ”[COM(2016) 371 final – 2016/0172 (COD)]

176

2017/C 34/31

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora – Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1920/2006 u pogledu razmjene informacija, sustava ranog upozoravanja i postupka procjene rizika novih psihoaktivnih tvari [COM(2016) 547 final – 2016/0261 (COD)]

182


HR

 

Top