Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:034:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 34, 2017. február 2.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 34

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

60. évfolyam
2017. február 2.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

az EGSZB 520. plenáris ülése (2016. október 19–20.)

2017/C 34/01

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Teljesítményen alapuló, eredményközpontú uniós költségvetés: a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás kulcsa [saját kezdeményezésű vélemény]

1

2017/C 34/02

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A jogállamiság és az alapjogok európai ellenőrzési mechanizmusa (saját kezdeményezésű vélemény)

8

2017/C 34/03

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel foglalkozó bizottság összefoglaló megállapításai – Új stratégia a fogyatékossággal élők számára az Európai Unióban (saját kezdeményezésű vélemény)

15

2017/C 34/04

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A közös technológiai kezdeményezéseknek és a köz-magán társulásoknak a fenntartható ipari szerkezetváltást elősegítő szerepe és hatása a Horizont 2020 végrehajtásában (saját kezdeményezésű vélemény)

24

2017/C 34/05

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A testápoló szerek, higiéniai és szépségápolási termékek európai iparágának megerősítése (saját kezdeményezésű vélemény)

31

2017/C 34/06

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Hajóbontás és az újrahasznosító társadalom (saját kezdeményezésű vélemény)

38

2017/C 34/07

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Termelő-fogyasztóktól származó energia és a termelő-fogyasztók energiaszövetkezetei: lehetőségek és kihívások az uniós országokban (saját kezdeményezésű vélemény)

44

2017/C 34/08

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Tengeri energia: a megújuló energiaforrások fejlesztése (saját kezdeményezésű vélemény)

53

2017/C 34/09

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend – Az Európai Unió mint a globális fenntartható fejlődés elkötelezett támogatója (saját kezdeményezésű vélemény)

58

2017/C 34/10

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Horizont 2020 program félidős értékelése (feltáró vélemény)

66

2017/C 34/11

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A fenntartható európai akvakultúra előtt álló akadályok felszámolása (feltáró vélemény)

73

2017/C 34/12

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A villamosenergia-piacok újratervezése és ennek a kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztókra gyakorolt lehetséges hatásai (feltáró vélemény)

78


 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

az EGSZB 520. plenáris ülése (2016. október 19–20.)

2017/C 34/13

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Európai szabványok a 21. század számára [COM(2016) 358 final]

86

2017/C 34/14

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról [COM(2016) 289 final – 2016/0152 (COD)]

93

2017/C 34/15

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről [COM(2016) 283 final – 2016/0148 (COD)]

100

2017/C 34/16

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról [COM(2016) 285 final – 2016/0149 (COD)]

106

2017/C 34/17

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – 2015. évi jelentés a versenypolitikáról [COM(2016) 393 final – SWD(2016) 198 final]

110

2017/C 34/18

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatások egyéb végfelhasználóinak a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó uniós szakpolitikai döntéshozatalba való bevonását ösztönző, konkrét tevékenységeket támogató, a 2017–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról [COM(2016) 388 final – 2016/0182 (COD)]

117

2017/C 34/19

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv és a 2009/101/EK irányelv módosításáról [COM(2016) 450 final – 2016/0208 (COD)]

121

2017/C 34/20

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi irányelvre a 2011/16/EU irányelvnek a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos információkhoz való adóhatósági hozzáférés tekintetében történő módosításáról [COM(2016) 452 final – 2016/0209 (CNS)]

127

2017/C 34/21

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az élelmiszer-ellátási lánc vállalkozások közötti, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól [COM(2016) 32 final]

130

2017/C 34/22

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról (átdolgozás) [COM(2016) 273 final – 2016/0145 (COD)]

140

2017/C 34/23

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottságot (ICCAT) létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, állományvédelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint az 1936/2001/EK, az 1984/2003/EK és az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról [COM(2016) 401 final – 2016/0187 (COD)]

142

2017/C 34/24

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (átdolgozás) [COM(2016) 270 final – 2016/133(COD)] - Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről és a 439/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről [COM(2016) 271 final – 2016/0131(COD)] - Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre [az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet] hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről (átdolgozás) [COM(2016) 272 final – 2016/0132(COD)]

144

2017/C 34/25

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Európai Unió hőtechnikai stratégiájáról [COM(2016) 51 final]

151

2017/C 34/26

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról [COM(2016) 287 final – 2016/0151 (COD)]

157

2017/C 34/27

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 531/2012/EU rendeletnek a nagykereskedelmi barangolási piacokra vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról [COM(2016) 399 final – 2016/185 (COD)]

162

2017/C 34/28

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2009/45/EK irányelv módosításáról [COM(2016) 369 final – 2016/170 (COD)]

167

2017/C 34/29

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló 98/41/EK tanácsi irányelv módosításáról és a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről szóló 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról [COM(2016) 370 final –2016/171(COD)]

172

2017/C 34/30

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszeréről, valamint a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2009/16/EK irányelvének módosításáról és a Tanács 1999/35/EK irányelvének hatályon kívül helyezéséről [COM(2016) 371 final – 2016/0172 (COD)]

176

2017/C 34/31

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 1920/2006/EK rendeletnek az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcsere, riasztási rendszer és kockázatértékelési eljárás tekintetében történő módosításáról [COM(2016) 547 final – 2016/0261 (COD)]

182


HU

 

Top