EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:258E:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, CE 258, 7 septembrie 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.CE2013.258.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 258E

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
7 septembrie 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUȚII

 

Parlamentul European
SESIUNEA 2012-2013
Ședințele dintre 18 și 20 aprilie 2012
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în C 183 E, 23.6.2012.
TEXTE ADOPTATE

 

Miercuri, 18 aprilie 2012

2013/C 258E/01

Rolul politicii de coeziune în regiunile ultraperiferice din Uniunea Europeană în contextul Strategiei Europa 2020Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2012 referitoare la rolul politicii de coeziune în regiunile ultraperiferice din Uniunea Europeană în contextul Strategiei „Europa 2020” (2011/2195(INI))

1

2013/C 258E/02

Drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în domeniuRezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2012 referitoare la Raportul anual privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în domeniu, inclusiv implicațiile pentru politica strategică a UE în domeniul drepturilor omului (2011/2185(INI))

8

2013/C 258E/03

Negocierile pentru Acordul de asociere UE-AzerbaidjanRezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2012 referitoare la recomandările Parlamentului European adresate Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă privind negocierile în curs dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan în vederea încheierii unui acord de asociere (2011/2316(INI))

36

2013/C 258E/04

Negocierile pentru Acordul de asociere UE-ArmeniaRezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2012 referitoare la recomandările Parlamentului European adresate Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă privind negocierile în curs dintre Uniunea Europeană și Republica Armenia în vederea încheierii unui acord de asociere (2011/2315(INI))

44

2013/C 258E/05

Peștele, un bun comunDeclarația Parlamentului European din 18 aprilie 2012 privind peștele, un bun comun

51

2013/C 258E/06

Copiii care suferă de sindromul DownDeclarația Parlamentului European din 18 aprilie 2012 privind copiii care suferă de sindromul Down

51

 

Joi, 19 aprilie 2012

2013/C 258E/07

Apel pentru soluții concrete de combatere a fraudei și a evaziunii fiscaleRezoluția Parlamentului European din 19 aprilie 2012 referitoare la găsirea de modalități concrete de combatere a fraudei fiscale și a evaziunii fiscale (2012/2599(RSP))

53

 

Vineri, 20 aprilie 2012

2013/C 258E/08

Modernizarea sistemelor de învățământ superior din EuropaRezoluția Parlamentului European din 20 aprilie 2012 referitoare la modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa (2011/2294(INI))

55

2013/C 258E/09

O piață unică digitală competitivă - guvernarea electronică, un vârf de lanceRezoluția Parlamentului European din 20 aprilie 2012 referitoare la o piață unică digitală competitivă - guvernarea electronică, un vârf de lance (2011/2178(INI))

64

2013/C 258E/10

Situația din MaliRezoluția Parlamentului European din 20 aprilie 2012 referitoare la situația din Mali (2012/2603(RSP))

75

2013/C 258E/11

Situația din Birmania/MyanmarRezoluția Parlamentului European din 20 aprilie 2012 referitoare la situația din Birmania/Myanmar (2012/2604(RSP))

79

2013/C 258E/12

Securitatea juridică a investițiilor europene în afara Uniunii EuropeneRezoluția Parlamentului European din 20 aprilie 2012 referitoare la securitatea juridică a investițiilor europene în afara Uniunii Europene (2012/2619(RSP))

84

2013/C 258E/13

Impactul deconcentrării gestionării de către Comisie a asistenței externeRezoluția Parlamentului European din 20 aprilie 2012 referitoare la impactul deconcentrării gestionării de către Comisie a asistenței externe de la serviciile sale centrale către delegații (2011/2192(INI))

87

2013/C 258E/14

Femeile și schimbările climaticeRezoluția Parlamentului European din 20 aprilie 2012 privind femeile și schimbările climatice (2011/2197(INI))

91

2013/C 258E/15

Asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020Rezoluția Parlamentului European din 20 aprilie 2012 referitoare la asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020 (2011/2307(INI))

99

2013/C 258E/16

Revizuirea celui de-al șaselea program de acțiune pentru mediu și stabilirea priorităților pentru cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediuRezoluția Parlamentului European din 20 aprilie 2012 referitoare la revizuirea celui de-al șaselea program de acțiune pentru mediu și la stabilirea priorităților pentru cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu - Un mediu mai bun pentru o viață mai bună (2011/2194(INI))

115


 

III   Acte pregătitoare

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

 

Miercuri, 18 aprilie 2012

2013/C 258E/17

Coordonarea sistemelor de securitate socială ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 aprilie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 (COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

125

P7_TC1-COD(2010)0380
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 aprilie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004

126

2013/C 258E/18

Aderarea Uniunii Europene la Tratatul de prietenie și cooperare în Asia de Sud-Est ***Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 aprilie 2012 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Tratatul de prietenie și cooperare în Asia de Sud-Est (07434/2012 – C7-0085/2012 – 2012/0028(NLE))

126

2013/C 258E/19

Proiectul de protocol privind preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona (aprobare) ***Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2012 referitoare la propunerea Consiliului European de a nu convoca o convenție pentru adăugarea la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unui protocol privind preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona (00092/2011 – C7-0388/2011 – 2011/0816(NLE))

127

2013/C 258E/20

Proiectul de protocol privind preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona (consultare) *Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2012 referitoare la proiectul de protocol privind preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona [articolul 48 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană) (00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

128

 

Joi, 19 aprilie 2012

2013/C 258E/21

Acordul de parteneriat voluntar dintre UE și Republica Centrafricană cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale cu lemn și produse derivate care intră în UE ***Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 aprilie 2012 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Centrafricană cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale cu lemn și produse derivate care intră în Uniunea Europeană (FLEGT) (14034/2011 – C7-0046/2012 – 2011/0127(NLE))

130

2013/C 258E/22

Acordul de parteneriat voluntar dintre UE și Liberia cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, la guvernanță și la schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană ***Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 aprilie 2012 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Liberia cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, la guvernanță și la schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE))

130

2013/C 258E/23

Instrumentele de împărțire a riscurilor în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 aprilie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la instrumentele de împărțire a riscurilor în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară (COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD))

131

P7_TC1-COD(2011)0283
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 19 aprilie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la instrumentele de împărțire a riscurilor în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară

132

2013/C 258E/24

Acordul dintre SUA și UE privind utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor (PNR) către Departamentul pentru Securitate Internă al SUA ***Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 aprilie 2012 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

132

2013/C 258E/25

Baza fiscală consolidată comună a societăților *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 aprilie 2012 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) (COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

134

2013/C 258E/26

Impozitarea produselor energetice și a electricității *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 aprilie 2012 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

144

 

Vineri, 20 aprilie 2012

2013/C 258E/27

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2012: finanțarea ITERRezoluția Parlamentului European din 20 aprilie 2012 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2012 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, secțiunea III – Comisia (08136/2012 – C7-0088/2012 – 2012/2011(BUD))

161


Legenda simbolurilor utilizate

*

procedura de consultare

**I

procedura de cooperare, prima lectură

**II

procedura de cooperare, a doua lectură

***

procedura de aviz conform

***I

procedura de codecizie, prima lectură

***II

procedura de codecizie, a doua lectură

***III

procedura de codecizie, a treia lectură

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie)

Amendamente politice: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▐.

Corecturile și adaptările tehnice realizate de către servicii: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive; textul eliminat este marcat prin simbolul ║.

RO

 

Top