EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:258E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 258, 7. september 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.CE2013.258.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 258E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
7. septembra 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky parlament
ZASADANIE 2012 – 2013
Schôdza 18. až 20. apríla 2012
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Ú. v. EÚ C 183 E, 23.6.2012.
PRIJATÉ TEXTY

 

Streda 18. apríla 2012

2013/C 258E/01

Úloha politiky súdržnosti v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie v súvislosti so stratégiou Európa 2020Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2012 o úlohe politiky súdržnosti v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie v súvislosti so stratégiou Európa 2020 (2011/2195 (INI))

1

2013/C 258E/02

Ľudské práva vo svete a politika Európskej únie v tejto oblastiUznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2012 o výročnej správe o ľudských právach vo svete a o politike Európskej únie v tejto oblasti vrátane dôsledkov pre strategickú politiku EÚ v oblasti ľudských práv (2011/2185(INI))

8

2013/C 258E/03

Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a AzerbajdžanomUznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2012 s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť o rokovaniach o dohode o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom (2011/2316(INI))

36

2013/C 258E/04

Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a ArménskomUznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2012 s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť o rokovaniach o dohode o pridružení medzi EÚ a Arménskom (2011/2315(INI))

44

2013/C 258E/05

Ryby ako zdroj prinášajúci všeobecný úžitokVyhlásenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2012 o rybách ako zdroji prinášajúcom všeobecný úžitok

51

2013/C 258E/06

Deti s Downovým syndrómomVyhlásenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2012 o deťoch s Downovým syndrómom

51

 

Štvrtok 19. apríla 2012

2013/C 258E/07

Výzva na hľadanie konkrétnych opatrení na boj proti daňovým podvodom a únikomUznesenie Európskeho parlamentu z 19. apríla 2012 o výzve na hľadanie konkrétnych opatrení na boj proti daňovým podvodom a únikom ((2012/2599/(RSP))

53

 

Piatok 20. apríla 2012

2013/C 258E/08

Modernizácia európskych systémov vysokoškolského vzdelávaniaUznesenie Európskeho parlamentu z 20. apríla 2012 o modernizácii európskych systémov vysokoškolského vzdelávania (2011/2294(INI))

55

2013/C 258E/09

Konkurencieschopný jednotný digitálny trh - elektronická verejná správa ako vedúca silaUznesenie Európskeho parlamentu z 20. apríla 2012 o konkurencieschopnom jednotnom digitálnom trhu – elektronická verejná správa ako vedúca sila (2011/2178(INI))

64

2013/C 258E/10

Situácia v MaliUznesenie Európskeho parlamentu z 20. apríla 2012 o situácii v Mali (2012/2603(RSP))

75

2013/C 258E/11

Situácia v Barme/MjanmarskuUznesenie Európskeho parlamentu z 20. apríla 2012 o situácii v Barme/Mjanmarsku (2012/2604(RSP))

79

2013/C 258E/12

Právne zabezpečenie európskych investícií mimo Európskej únieUznesenie Európskeho parlamentu z 20. apríla 2012 o právnej istote európskych investícií mimo Európskej únie (2012/2619(RSP))

84

2013/C 258E/13

Prenesenie právomocí v oblasti riadenia vonkajšej pomoci Komisie z jej ústredia na delegácie a jeho vplyv na poskytovanie pomociUznesenie Európskeho parlamentu z 20. apríla 2012 o prenesení právomocí v oblasti riadenia vonkajšej pomoci Komisie z jej ústredia na delegácie a jeho vplyve na poskytovanie pomoci (2011/2192(INI))

87

2013/C 258E/14

Ženy a zmena klímyUznesenie Európskeho parlamentu z 20. apríla 2012 o ženách a zmene klímy (2011/2197(INI))

91

2013/C 258E/15

Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. apríla 2012 o téme Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 (2011/2307(INI))

99

2013/C 258E/16

Hodnotenie šiesteho environmentálneho akčného programu a stanovenie priorít siedmeho environmentálneho akčného programuUznesenie Európskeho parlamentu z 20. apríla 2012 o hodnotení šiesteho environmentálneho akčného programu a stanovení priorít siedmeho environmentálneho akčného programu – Lepšie životné prostredie pre lepší život (2011/2194(INI))

115


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

Streda 18. apríla 2012

2013/C 258E/17

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

125

P7_TC1-COD(2010)0380
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. apríla 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004

126

2013/C 258E/18

Pristúpenie Európskej únie k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii (07434/2012 – C7-0085/2012 – 2012/0028(NLE))

126

2013/C 258E/19

Návrh protokolu o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (súhlas) ***Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2012 o návrhu Európskej rady nezvolať konvent zameraný na pripojenie protokolu o obavách írskych občanov týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie (00092/2011 – C7-0388/2011 – 2011/0816(NLE))

127

2013/C 258E/20

Návrh protokolu o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (konzultácia) *Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2012 o návrhu protokolu o obavách írskych občanov týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (článok 48 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii) (00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

128

 

Štvrtok 19. apríla 2012

2013/C 258E/21

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Stredoafrickou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s drevom a výrobkami z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. apríla 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Stredoafrickou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT) (14034/2011 – C7-0046/2012 – 2011/0127(NLE))

130

2013/C 258E/22

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Libérijskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do EÚ ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. apríla 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE))

130

2013/C 258E/23

Nástroje s rozdelením rizika určené členským štátom, ktoré majú alebo im hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. apríla 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa nástrojov s rozdelením rizika určených členským štátom, ktoré majú alebo im hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou (COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD))

131

P7_TC1-COD(2011)0283
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 19. apríla 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa nástrojov s rozdelením rizika určených členským štátom, ktoré majú alebo im hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou

132

2013/C 258E/24

Dohoda medzi USA a EÚ o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní ministerstvu vnútornej bezpečnosti USA ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. apríla 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických (17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

132

2013/C 258E/25

Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. apríla 2012 o návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) (COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

134

2013/C 258E/26

Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. apríla 2012 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

144

 

Piatok 20. apríla 2012

2013/C 258E/27

Návrh opravného rozpočet EÚ č. 1/2012: financovanie projektu ITERUznesenie Európskeho parlamentu z 20. apríla 2012 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2012 na rozpočtový rok 2012, oddiel III – Komisia (08136/2012 – C7-0088/2012 – 2012/2011(BUD))

161


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Politické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo nahradený text je vyznačený hrubou kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ▐.

Korekcie a technické úpravy, ktoré urobili útvary: nový alebo nahradený text je vyznačený kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ║.

SK

 

Top