EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:258E:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CE 258, 7 ta' Settembru 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.CE2013.258.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 258E

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 56
7 ta' Settembru 2013


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

RIŻOLUZZJONIJIET

 

Il-Parlament Ewropew
SESSJONI 2012–2013
Dati tas-seduti: 18–20 ta' April 2012
Il-Minuti ta' din is-sessjoni ġew ippubblikati fil-ĠU C 183 E, 23.6.2012.
TESTI ADOTTATI

 

L-Erbgħa 18 ta’ April 2012

2013/C 258E/01

Ir-rwol tal-Politika ta' Koeżjoni fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest tal-Istrateġija UE 2020Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2012 dwar ir-rwol tal-politika ta’ koeżjoni fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest tal-Istrateġija UE 2020 (2011/2195(INI))

1

2013/C 258E/02

Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni inklużi l-implikazzjonijiet għall-politika strateġika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedemRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2012 dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni inklużi l-implikazzjonijiet għall-politika strateġika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem (2011/2185(INI))

8

2013/C 258E/03

In-negozjati rigward il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-AzerbajġanRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2012 li fih ir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar in-negozjati rigward il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Azerbajġan (2011/2316(INI))

36

2013/C 258E/04

In-negozjati rigward il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-ArmenjaRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2012 li fih ir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna dwar in-negozjati rigward il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Armenja (2011/2315(INI))

44

2013/C 258E/05

Ħut bħala ġid komuniDikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2012 dwar il-ħut bħala ġid komuni

51

2013/C 258E/06

Tfal bis-sindromu DownDikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2012 dwar tfal bis-sindromu Down

51

 

Il-Ħamis 19 ta’ April 2012

2013/C 258E/07

Appell għal modi konkreti biex jiġu miġġielda l-frodi u l-evażjoni fiskaliRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2012 dwar l-appell għal modi konkreti biex jiġu miġġielda l-frodi fiskali u l-evażjoni fiskali (2012/2599(RSP))

53

 

Il-Ġimgħa 20 ta’ April 2012

2013/C 258E/08

Il-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' edukazzjoni għolja fl-EwropaRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' April 2012 dwar l-immodernizzar tas-sistemi ta’ edukazzjoni għolja fl-Ewropa (2011/2294(INI))

55

2013/C 258E/09

Suq uniku diġitali kompetittiv - il-Gvern elettroniku bħala xprunRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' April 2012 dwar Suq uniku diġitali kompetittiv - il-Gvern elettroniku bħala xprun 2011/2178(INI)

64

2013/C 258E/10

Is-sitwazzjoni fil-MaliRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' April 2012 dwar is-sitwazzjoni f’Mali (2012/2603(RSP))

75

2013/C 258E/11

Is-sitwazzjoni fil-Burma/MjanmarRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' April 2012 dwar is-sitwazzjoni f’Burma/il-Mjanmar (2012/2604(RSP))

79

2013/C 258E/12

Is-sigurtà legali tal-investimenti Ewropej barra l-Unjoni EwropeaRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' April 2012 dwar iċ-ċertezza ġuridika tal-investimenti Ewropej barra l-Unjoni Ewropea (2012/2619(RSP))

84

2013/C 258E/13

L-impatt fuq l-għoti ta' għajnuna tad-devoluzzjoni tal-ġestjoni tal-għajnuna esterna tal-Kummissjoni mill-kwartieri ġenerali tagħha għad- delegazzjonijiet tagħhaRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' April 2012 dwar l-impatt fuq l-għoti ta' għajnuna tad-devoluzzjoni tal-ġestjoni tal-għajnuna esterna tal-Kummissjoni mill-kwartieri ġenerali tagħha għad-delegazzjonijiet tagħha (2011/2192(INI))

87

2013/C 258E/14

In-nisa u t-tibdil fil-klimaRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' April 2012 dwar in-nisa u t-tibdil fil-klima (2011/2197(INI))

91

2013/C 258E/15

L-assigurazzjoni ta' ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: strateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' April 2012 dwar l-assigurazzjoni ta' ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: strateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020 (2011/2307(INI))

99

2013/C 258E/16

Ir-rieżami tas-6 Programm ta' Azzjoni Ambjentali u l-istabbiliment tal-prijoritajiet għas-7 Programm ta' Azzjoni AmbjentaliRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' April 2012 dwar ir-rieżami tas-6 Programm ta' Azzjoni Ambjentali u l-istabbiliment tal-prijoritajiet għas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali - Ambjent aħjar għall-ħajja aħjar 2011/2194(INI)

115


 

III   Atti preparatorji

 

IL-PARLAMENT EWROPEW

 

L-Erbgħa 18 ta’ April 2012

2013/C 258E/17

Koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2012 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-kordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 (COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

125

P7_TC1-COD(2010)0380
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-18 ta' April 2012 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru …/2012 tal-Parlament Ewopew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004

126

2013/C 258E/18

L-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mat-Trattat ta' Ħbiberija u Kooperazzjoni fix-Xlokk tal-Asja ***Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2012 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mat-Trattat ta' Ħbiberija u Kooperazzjoni fl-Asja tax-Xlokk (07434/2012 – C7-0085/2012 – 2012/0028(NLE))

126

2013/C 258E/19

Abbozz ta' Protokoll dwar il-preokkupazzjonijiet tal-poplu Irlandiż dwar it-Trattat ta' Lisbona (Approvazzjoni) ***Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2012 dwar il-proposta tal-Kunsill Ewropew biex ma tissejjaħx Konvenzjoni għar-reviżjoni tat-Trattati fir-rigward taż-żieda ta' Protokoll dwar il-preokkupazzjonijiet tal-poplu Irlandiż dwar it-Trattat ta' Lisbona, għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (00092/2011 – C7-0388/2011 – 2011/0816(NLE))

127

2013/C 258E/20

L-Abbozz ta' Protokoll dwar il-preokkupazzjonijiet tal-poplu Irlandiż rigward it-Trattat ta' Lisbona (Konsultazzjoni) *Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2012 dwar l-abbozz ta' protokoll dwar il-preokkupazzjonijiet tal-poplu Irlandiż rigward it-Trattat ta' Lisbona (Artikolu 48(3) tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea) (00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

128

 

Il-Ħamis 19 ta’ April 2012

2013/C 258E/21

Ftehim Volontarju ta' Sħubija bejn l-UE u r-Repubblika Ċentru-Afrikana dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, governanza u kummerċ tal-injam u l-prodotti magħmulin minnu fl-UE (FLEGT) *Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2012 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar ta' ftehim volontarju dwar sħubija bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Ċentru-Afrikana għall-Infurzar tal-Liġi tal-Foresti, governanza u kummerċ tal-injam u l-prodotti magħmulin minnu fl-Unjoni Ewropea (FLEGT) (14034/2011 – C7-0046 /2012 – 2011/0127(NLE))

130

2013/C 258E/22

Ftehim ta’ Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Liberja dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, il-governanza u l-kummerċ tal-prodotti tal-injam lejn l-Unjoni Ewropea *Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2012 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim ta’ Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Liberja dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, il-governanza u l-kummerċ tal-prodotti tal-injam lejn l-Unjoni Ewropea (11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE))

130

2013/C 258E/23

Kondiviżjoni tar-riskju għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2012 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-kondiviżjoni tar-riskju għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom (COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD))

131

P7_TC1-COD(2011)0283
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-19 ta' April 2012 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru …/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-kondiviżjoni tar-riskju għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom

132

2013/C 258E/24

Ftehim bejn l-Istati Uniti u l-UE dwar l-użu u t-trasferiment tar-Reġistri tal-Ismijiet tal-Passiġġieri lid-Dipartiment tas-Sigurtà Interna tal-Istati Uniti ***Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2012 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar l-użu u t-trasferiment tar-Reġistri tal-Ismijiet tal-Passiġġieri lid-Dipartiment tas-Siġurtà Interna tal-Istati Uniti (17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

132

2013/C 258E/25

Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni *Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2012 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva (BKKTK) (COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

134

2013/C 258E/26

It-Tassazzjoni fuq prodotti ta' enerġija u elettriku *Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2012 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/96/KE li tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar tassazzjoni fuq prodotti ta’ enerġija u elettriku (COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

144

 

Il-Ġimgħa 20 ta’ April 2012

2013/C 258E/27

Abbozz ta’ baġit emendatorju nru 1/2012: finanzjament tal-ITERRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta’ April 2012 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta’ baġit emendatorju Nru 1/2012 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012, Taqsima III – Il-Kummissjoni (08136/2012 – C7-0088/2012 – 2012/2011(BUD))

161


Tifsira tas-simboli użati

*

Proċedura ta' konsultazzjoni

**I

Proċedura ta' konsultazzjoni: l-ewwel qari

**II

Proċedura ta' konsultazzjoni: it-tieni qari

***

Proċedura ta' parir konformi

***I

Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari

***II

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari

***III

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tielet qari

(It-tip ta' proċedura tiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni)

Emendi politiċi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u qawwija; it-tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu ▐.

Korrezzjonijiet u adattamenti tekniċi tas-servizzi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva rqiqa; it-tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu ║.

MT

 

Top