EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:258E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 258, 7. syyskuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.CE2013.258.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 258E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
7. syyskuu 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan parlamentti
ISTUNTOKAUSI 2012–2013
Istunnot 18.–20. huhtikuuta 2012
Tämän istunnon pöytäkirja on julkaistu Virallisessa lehdessä C 183 E, 23.6.2012.
HYVÄKSYTYT TEKSTIT

 

Keskiviikko 18. huhtikuuta 2012

2013/C 258E/01

Koheesiopolitiikan tehtävät Euroopan unionin syrjäisimmillä alueilla Eurooppa 2020 -strategian yhteydessäEuroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2012 koheesiopolitiikan tehtävistä Euroopan unionin syrjäisimmillä alueilla Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä (2011/2195(INI))

1

2013/C 258E/02

Ihmisoikeudet maailmassa ja Euroopan unionin toiminta tällä alallaEuroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2012 vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista maailmassa ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla, mukaan luettuina vaikutukset EU:n strategiseen ihmisoikeuspolitiikkaan (2011/2185(INI))

8

2013/C 258E/03

EU:n ja Azerbaidžanin assosiaatiosopimusneuvottelutEuroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2012 Euroopan parlamentin suosituksista neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n ja Azerbaidžanin assosiaatiosopimusneuvotteluista (2011/2316(INI))

36

2013/C 258E/04

EU:n ja Armenian assosiaatiosopimusneuvottelutEuroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2012 Euroopan parlamentin suosituksista neuvostolle, komissiolle ja EUH:lle EU:n ja Armenian assosiaatiosopimusneuvotteluista (2011/2315(INI))

44

2013/C 258E/05

Kalavarat yhteisenä hyödykkeenäEuroopan parlamentin kannanotto 18. huhtikuuta 2012 kalavaroihin yhteisenä hyödykkeenä

51

2013/C 258E/06

Down-lapsetEuroopan parlamentin kannanotto 18. huhtikuuta 2012 Down-lapsiin

51

 

Torstai 19. huhtikuuta 2012

2013/C 258E/07

Konkreettiset keinot veropetosten ja veronkierron torjumiseksiEuroopan parlamentin päätöslauselma 19. huhtikuuta 2012 vaatimuksesta konkreettisista keinoista veropetosten ja veronkierron torjumiseksi (2012/2599(RSP))

53

 

Perjantai 20. huhtikuuta 2012

2013/C 258E/08

Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistaminenEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. huhtikuuta 2012 Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamisesta (2011/2294(INI))

55

2013/C 258E/09

Kilpailukykyiset digitaaliset sisämarkkinat – kärjessä sähköiset viranomaispalvelutEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. huhtikuuta 2012 kilpailukykyisistä digitaalisista sisämarkkinoista – kärjessä sähköiset viranomaispalvelut (2011/2178(INI))

64

2013/C 258E/10

Malin tilanneEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. huhtikuuta 2012 Malin tilanteesta (2012/2603(RSP))

75

2013/C 258E/11

Burman/Myanmarin tilanneEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. huhtikuuta 2012 Burman/Myanmarin tilanteesta (2012/2604(RSP))

79

2013/C 258E/12

Eurooppalaisten investointien oikeusvarmuus Euroopan unionin ulkopuolellaEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. huhtikuuta 2012 eurooppalaisten investointien oikeusvarmuudesta Euroopan unionin ulkopuolella (2012/2619(RSP))

84

2013/C 258E/13

Komission ulkoisen avun hallinnoinnin hajauttaminen ja sen vaikutukset avun toimituksiinEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. huhtikuuta 2012 komission ulkoisen avun hallinnoinnin hajauttamisesta päätoimipaikasta edustustoille ja sen vaikutuksista avun toimituksiin (2011/2192(INI))

87

2013/C 258E/14

Naiset ja ilmastonmuutosEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. huhtikuuta 2012 naisista ja ilmastonmuutoksesta (2011/2197(INI))

91

2013/C 258E/15

Luonnonpääoma elämämme turvaajana: luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. huhtikuuta 2012 luonnonpääomasta elämämme turvaajana: luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020 (2011/2307(INI))

99

2013/C 258E/16

Kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman tarkistaminen ja seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman painopisteiden asettaminenEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. huhtikuuta 2012 kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman tarkistamisesta ja seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman painopisteiden asettamisesta – Parempi ympäristö, parempi elämä (2011/2194(INI))

115


 

III   Valmistavat säädökset

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

Keskiviikko 18. huhtikuuta 2012

2013/C 258E/17

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. huhtikuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta (COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

125

P7_TC1-COD(2010)0380
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. huhtikuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2012 antamiseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta

126

2013/C 258E/18

Euroopan unionin liittyminen Kaakkois-Aasian ystävyys- ja yhteistyösopimukseen ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. huhtikuuta 2012 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä Kaakkois-Aasian ystävyys- ja yhteistyösopimukseen (07434/2012 – C7-0085/2012 – 2012/0028(NLE))

126

2013/C 258E/19

Ehdotus pöytäkirjaksi Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista (hyväksyntä) ***Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2012 Eurooppa-neuvoston esityksestä olla kutsumatta valmistelukuntaa koolle Lissabonin sopimusta koskevia Irlannin kansan huolenaiheita koskevan pöytäkirjan liittämiseksi Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (00092/2011 – C7-0388/2011 – 2011/0816(NLE))

127

2013/C 258E/20

Ehdotus pöytäkirjaksi Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista (kuuleminen) *Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2012 ehdotuksesta pöytäkirjaksi Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 3 kohta) (00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

128

 

Torstai 19. huhtikuuta 2012

2013/C 258E/21

Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa EU:hun koskeva EU:n ja Keski-Afrikan tasavallan vapaaehtoinen kumppanuussopimus ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. huhtikuuta 2012 esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Keski-Afrikan tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä (14034/2011 – C7-0046/2012 – 2011/0127(NLE))

130

2013/C 258E/22

Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa EU:hun koskeva EU:n ja Liberian vapaaehtoinen kumppanuussopimus ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. huhtikuuta 2012 esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja Euroopan unioniin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Liberian tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä (11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE))

130

2013/C 258E/23

Rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa oleville tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsiville jäsenvaltioille tarkoitetut riskinjakovälineet ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. huhtikuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa oleville tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsiville jäsenvaltioille tarkoitettuja riskinjakovälineitä koskevien tiettyjen säännösten osalta (COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD))

131

P7_TC1-COD(2011)0283
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. huhtikuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2012 antamiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa oleville tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsiville jäsenvaltioille tarkoitettuja riskinjakovälineitä koskevien tiettyjen säännösten osalta

132

2013/C 258E/24

Matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle koskeva EU:n ja Yhdysvaltojen sopimus ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. huhtikuuta 2012 esityksestä neuvoston päätökseksi matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä (17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

132

2013/C 258E/25

Yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. huhtikuuta 2012 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB) (COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

134

2013/C 258E/26

Energiatuotteiden verotus *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. huhtikuuta 2012 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta (COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

144

 

Perjantai 20. huhtikuuta 2012

2013/C 258E/27

Lisätalousarvioesitys nro 1/2012: ITERin rahoitusEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. huhtikuuta 2012 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2012 varainhoitovuodeksi 2012, pääluokka III – Komissio (08136/2012 – C7-0088/2012 – 2012/2011(BUD))

161


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

**I

Yhteistoimintamenettely: ensimmäinen käsittely

**II

Yhteistoimintamenettely: toinen käsittely

***

Hyväksyntämenettely

***I

Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely

***II

Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely

***III

Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy komission ehdottaman oikeusperustan mukaan.)

Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▐.

Yksiköiden tekemät korjaukset ja tekniset mukautukset: uusi tai muutettu teksti merkitään kursiivilla, poistot symbolilla ║.

FI

 

Top