EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:318:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 318, 23 decembrie 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2009.318.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 318

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 52
23 decembrie 2009


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 456-a sesiune plenară din 30 septembrie și 1 octombrie 2009

2009/C 318/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind modalitățile de utilizare a flexicurității în domeniul restructurărilor, în contextul dezvoltării globale (aviz exploratoriu, la solicitarea Președinției suedeze)

1

2009/C 318/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind cooperarea macroregională: extinderea Strategiei pentru Marea Baltică la alte macroregiuni din Europa (aviz exploratoriu)

6

2009/C 318/03

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Modalități de asigurare a caracterului durabil, multisectorial și pe termen lung al strategiei UE privind efectele nocive ale alcoolului (aviz exploratoriu)”

10

2009/C 318/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Relația dintre egalitatea de gen, creșterea economică și rata de ocupare a forței de muncă (aviz exploratoriu)

15

2009/C 318/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind diversitatea formelor de întreprindere (aviz din proprie inițiativă) Raportor: dl CABRA DE LUNA Coraportor: dna ZVOLSKÁ/ignore

22

2009/C 318/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comerțul echitabil cu produse alimentare: autoreglementare sau legislație? (aviz din proprie inițiativă)

29

2009/C 318/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind dimensiunea nordică a zonelor defavorizate (aviz din proprie inițiativă)

35

2009/C 318/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind promovarea politicilor și programelor privind eficiența energetică la nivelul utilizatorilor finali (aviz din proprie inițiativă)

39

2009/C 318/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind efectele crizei mondiale asupra principalelor sectoare europene de producție și servicii (aviz din proprie inițiativă)

43

2009/C 318/10

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Muncă și sărăcie: către o abordare globală indispensabilă” (aviz din proprie inițiativă)

52

2009/C 318/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind raportul Grupului de Larosière (aviz din proprie inițiativă)

57

2009/C 318/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind viitorul politicii agricole comune după 2013 (aviz suplimentar)

66


 

III   Acte pregătitoare

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 456-a sesiune plenară din 30 septembrie și 1 octombrie 2009

2009/C 318/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social European – Către o strategie europeană în domeniul e-justiției COM(2008) 329 final

69

2009/C 318/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — „Medicamente sigure, inovatoare și accesibile: o viziune reînnoită asupra sectorului farmaceutic”COM(2008) 666 final

74

2009/C 318/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui instrument european de microfinanțare pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (instrumentul de microfinanțare Progress) COM(2009) 333 final — 2009/0096 (COD)

80

2009/C 318/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1672/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a Programului comunitar pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială – Progress COM(2009) 340 final — 2009/0091 (COD)

84

2009/C 318/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn COM(2008) 644 final — 2008/0198 (COD)

88

2009/C 318/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană COM(2009) 811 final

92

2009/C 318/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor – O abordare comunitară în privința prevenirii dezastrelor naturale și a celor provocate de om COM(2009) 82 final

97

2009/C 318/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde TEN-T: Reexaminarea politicii în domeniu: către o rețea transeuropeană de transport mai bine integrată în slujba politicii comune în domeniul transporturilor COM(2009) 44 final

101

2009/C 318/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — UE, Africa și China: către un dialog și o cooperare trilaterale COM(2008) 654 final

106

2009/C 318/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O strategie a UE pentru tineret – investiție și mobilizare – O metodă deschisă de coordonare reînnoită pentru abordarea provocărilor și oportunităților tineretului COM(2009) 200 final

113

2009/C 318/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie COM(2009) 268 final — 2009/0077 (COD)

121


RO

 

Top