Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:318:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 318, 23. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2009.318.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 318

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
23. december 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

456. plenarforsamling 30. september-1. oktober 2009

2009/C 318/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Hvorledes kan flexicurity benyttes til omstrukturering i forbindelse med den globale udvikling?« (sonderende udtalelse efter anmodning fra det svenske EU-formandskab)

1

2009/C 318/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om makroregionalt samarbejde — udvidelse af Østersøstrategien til andre makroregioner i Europa (sonderende udtalelse)

6

2009/C 318/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Hvorledes kan EU-strategien om alkoholrelaterede skader gøres bæredygtig, langsigtet og flersektoriel?« (sonderende udtalelse)

10

2009/C 318/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om sammenhængen mellem ligestilling, økonomisk vækst og beskæftigelsesfrekvensen (sonderende udtalelse)

15

2009/C 318/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forskellige virksomhedsformer (initiativudtalelse)

22

2009/C 318/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om fair trade-fødevarer: Selvregulering eller lovgivning? (initiativudtalelse)

29

2009/C 318/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om den nordlige dimension i ugunstigt stillede regioner (initiativudtalelse)

35

2009/C 318/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om slutbrugernes bidrag til større energieffektivitet — politikker og programmer (initiativudtalelse)

39

2009/C 318/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om den globale krises effekt på de store europæiske fremstillings- og tjenesteydelsessektorer (initiativudtalelse)

43

2009/C 318/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »en samlet strategi for arbejde og fattigdom« (initiativudtalelse)

52

2009/C 318/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om de Larosière-gruppens rapport (initiativudtalelse)

57

2009/C 318/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »den fælles landbrugspolitiks fremtid efter 2013« (tillægsudtalelse)

66


 

III   Forberedende retsakter

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

456. plenarforsamling 30. september-1. oktober 2009

2009/C 318/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: På vej mod en EU-strategi for e-justice — KOM(2008) 329 endelig

69

2009/C 318/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget »Sikre, innovative og tilgængelige lægemidler: et nyt perspektiv for lægemiddelsektoren« — KOM(2008) 666 endelig

74

2009/C 318/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af en EU-mikrofinansieringsfacilitet til fordel for beskæftigelse og social integration (mikrofinansieringsfaciliteten Progress) — KOM(2009) 333 endelig — 2009/0096 (COD)

80

2009/C 318/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1672/2006/EF om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet — Progress — KOM(2009) 340 endelig — 2009/0091 (COD)

84

2009/C 318/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af krav til virksomheder, der markedsfører træ og træprodukter — KOM(2008) 644 endelig — 2008/0198 (COD)

88

2009/C 318/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om grønbog om håndtering af bioaffald i EU — KOM(2008) 811 endelig

92

2009/C 318/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En fællesskabsstrategi til forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer — KOM(2009) 82 endelig

97

2009/C 318/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om grønbog — TEN-T: en gennemgang af politikken — På vej mod større integration i det transeuropæiske transportnet til gavn for den fælles transportpolitik — KOM(2009) 44 endelig

101

2009/C 318/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget EU, Afrika og Kina: Hen imod tresidet dialog og samarbejde — KOM(2008) 654 endelig

106

2009/C 318/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en EU-strategi for unge — investering og mobilisering. En fornyet åben koordinationsmetode tilpasset udfordringer og muligheder på ungdomsområdet — KOM(2009) 200 endelig

113

2009/C 318/23

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 998/2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr — KOM(2009) 268 endelig — 2009/0077 (COD)

121


DA

 

Top