EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:318:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 318, 23. detsember 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2009.318.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 318

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
23. detsember 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

täiskogu 456. istungjärk 30. septembril ja 1. oktoobril 2009

2009/C 318/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Paindlikkuse ja turvalisuse kasutamine globaalse arenguga seotud ümberkorraldustes” (ettevalmistav arvamus eesistujariigi Rootsi taotlusel)

1

2009/C 318/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Makropiirkondlik koostöö – Läänemere strateegia laiendamine Euroopa teistele makropiirkondadele” (ettevalmistav arvamus)

6

2009/C 318/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Alkoholist põhjustatud kahju käsitleva Euroopa Liidu strateegia muutmine jätkusuutlikuks, pikaajaliseks ja valdkonnaüleseks” (ettevalmistav arvamus)

10

2009/C 318/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Seosed võrdõiguslikkuse, majanduskasvu ja tööhõivemäära vahel” (ettevalmistav arvamus)

15

2009/C 318/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettevõtluse vormide mitmekesisus” (omaalgatuslik arvamus)

22

2009/C 318/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Õiglase kaubanduse toiduained: isereguleerimine või õigusaktid?” (omaalgatuslik arvamus)

29

2009/C 318/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Vähem soodsate piirkondade põhjamõõde” (omaalgatuslik arvamus)

35

2009/C 318/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Energiatõhususe meetmete ja programmide edendamine lõpptarbijate tasandil” (omaalgatuslik arvamus)

39

2009/C 318/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ülemaailmse kriisi mõju Euroopa peamistele tootmis- ja teenustesektoritele” (omaalgatuslik arvamus)

43

2009/C 318/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Töö ja vaesus: hädavajaliku tervikliku lähenemisviisi väljatöötamine” (omaalgatuslik arvamus)

52

2009/C 318/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „De Larosière'i aruanne” (omaalgatuslik arvamus)

57

2009/C 318/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ühise põllumajanduspoliitika tulevik pärast 2013. aastat” (täiendav arvamus)

66


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

täiskogu 456. istungjärk 30. septembril ja 1. oktoobril 2009

2009/C 318/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „E-õiguskeskkonna Euroopa strateegia väljatöötamine” ”KOM(2008) 329 (lõplik)

69

2009/C 318/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ohutud, uuenduslikud ja kättesaadavad ravimid: uus tulevikuvisioon farmaatsiasektori jaoks” ”KOM(2008) 666 (lõplik)

74

2009/C 318/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse ELi tööhõive elavdamise ja sotsiaalse kaasamise mikrokrediidirahastu (mikrokrediidirahastu „Progress”)”KOM(2009) 333 (lõplik) – 2009/0096 (COD)

80

2009/C 318/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 1672/2006/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm Progress”KOM(2009) 340 (lõplik) - 2009/0091 (COD)

84

2009/C 318/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused”KOM(2008) 644 (lõplik) – 2008/0198 (COD)

88

2009/C 318/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Roheline raamat: Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus”KOM(2008) 811 (lõplik)

92

2009/C 318/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühenduse lähenemisviis loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamisele””KOM(2009) 82 (lõplik)

97

2009/C 318/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Roheline raamat – Üleeuroopaline transpordivõrk: poliitika läbivaatamine. Paremini integreeritud üleeuroopaline transpordivõrk ühise transpordipoliitika teenistuses”KOM(2009) 44 (lõplik)

101

2009/C 318/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „EL, Aafrika ja Hiina: teel kolmepoolse arutelu ja koostöö poole””KOM(2008) 654 (lõplik)

106

2009/C 318/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „ELi noorsoostrateegia: investeerimine ja mobiliseerimine. Uuendatud avatud koordineerimismeetod noortega seotud väljakutsete ja võimaluste tarvis””KOM(2009) 200 (lõplik)

113

2009/C 318/23

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 998/2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid”KOM(2009) 268 (lõplik) – 2009/0077 (COD)

121


ET

 

Top