Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:318:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 318, 23. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.318.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 318

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
23. decembra 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

456. plenárne zasadnutie v dňoch 30. septembra až 1. októbra 2009

2009/C 318/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Možnosti využitia flexiistoty v oblasti reštrukturalizácie v kontexte globálneho vývoja“ (prieskumné stanovisko na žiadosť švédskeho predsedníctva Rady EÚ)

1

2009/C 318/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Spolupráca makroregiónov: Rozšírenie stratégie pre Pobaltie na ďalšie makroregióny v Európe“ (prieskumné stanovisko)

6

2009/C 318/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Ako vytvoriť trvalo udržateľnú, dlhodobú a multisektorovú stratégiu EÚ zameranú na škody súvisiace s požívaním alkoholu“ (prieskumné stanovisko)

10

2009/C 318/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vzťah medzi rovnosťou žien a mužov, hospodárskym rastom a zamestnanosťou“ (prieskumné stanovisko)

15

2009/C 318/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Rôzne typy podnikov“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

22

2009/C 318/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Potravinárske výrobky v rámci spravodlivého obchodu: samoregulácia alebo právna úprava?“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

29

2009/C 318/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Severná dimenzia znevýhodnených oblastí“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

35

2009/C 318/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Podpora politiky a programov zvyšovania energetickej účinnosti na úrovni koncových odberateľov“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

39

2009/C 318/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vplyv celosvetovej krízy na hlavné európske odvetvia výroby a služieb“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

43

2009/C 318/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Práca a chudoba: nevyhnutnosť globálneho prístupu“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

52

2009/C 318/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Správa de Larosièrovej skupiny“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

57

2009/C 318/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013“ (doplňujúce stanovisko)

66


 

III   Prípravné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

456. plenárne zasadnutie v dňoch 30. septembra až 1. októbra 2009

2009/C 318/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru: Na ceste k európskej stratégii v oblasti elektronickej justície“[KOM(2008) 329 v konečnom znení]

69

2009/C 318/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Bezpečné, inovatívne a dostupné lieky: obnovené vyhliadky pre farmaceutický sektor“[KOM(2008) 666 v konečnom znení]

74

2009/C 318/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (nástroj mikrofinancovania Progress)“[KOM(2009) 333 v konečnom znení, 2009/0096 (COD)]

80

2009/C 318/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES, ktorým sa zriaďuje program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity – Progress“[KOM(2009) 340 v konečnom znení, 2009/0091 (COD)]

84

2009/C 318/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na trh“[KOM(2008) 644 v konečnom znení, 2008/0198 (COD)]

88

2009/C 318/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Nakladanie s biologickým odpadom v Európskej únii“[KOM(2008) 811 v konečnom]

92

2009/C 318/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Prístup Spoločenstva k prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof“[KOM(2009) 82 v konečnom znení]

97

2009/C 318/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha – TEN-T: Preskúmanie politiky: Na ceste k lepšie integrovanej transeurópskej dopravnej sieti v záujme spoločnej dopravnej politiky“[KOM(2009) 44 v konečnom znení]

101

2009/C 318/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: EÚ, Afrika a Čína: Na ceste k trojstrannému dialógu a spolupráci“[KOM(2008) 654 v konečnom znení]

106

2009/C 318/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže, Obnovená otvorená metóda koordinácie s cieľom riešiť výzvy a príležitosti týkajúce sa mládeže“[KOM(2009) 200 v konečnom znení]

113

2009/C 318/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 998/2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat“[KOM(2009) 268 v konečnom znení, 2009/0077 (COD)]

121


SK

 

Top