Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:318:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 318, 2009m. gruodis 23d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2009.318.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 318

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. gruodžio 23d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

456-oji plenarinė sesija, 2009 m. rugsėjo 30 d., spalio 1 d.

2009/C 318/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros vykstant restruktūrizacijai pasaulinio vystymosi kontekste (tiriamoji nuomonė ES Tarybai pirmininkausiančios Švedijos prašymu)

1

2009/C 318/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl makroregioninio bendradarbiavimo: Baltijos jūros regiono strategijos taikymas kitiems Europos makroregionams (tiriamoji nuomonė)

6

2009/C 318/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Ką daryti, kad ES strategija dėl alkoholio daromos žalos būtų tvari, ilgalaikė ir daugiasektorinė“ (tiriamoji nuomonė)

10

2009/C 318/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl lyčių lygybės, ekonomikos augimo ir užimtumo lygio sąsajų (tiriamoji nuomonė)

15

2009/C 318/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl įmonių rūšių įvairovės (nuomonė savo iniciatyva)

22

2009/C 318/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl sąžiningos prekybos maisto produktų: savireguliacija ar teisės aktai? (nuomonė savo iniciatyva)

29

2009/C 318/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl mažiau palankių ūkininkauti vietovių (MPŪV) šiaurės dimensijos (nuomonė savo iniciatyva)

35

2009/C 318/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų skyriaus nuomonė dėl energijos vartojimo efektyvumo politikos ir programų skatinimo galutinių vartotojų lygiu (nuomonė savo iniciatyva)

39

2009/C 318/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Pasaulinės finansų krizės poveikis svarbiausiems Europos gamybos ir paslaugų sektoriams“ (nuomonė savo iniciatyva)

43

2009/C 318/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl darbo ir skurdo. Globalus požiūris (nuomonė savo iniciatyva)

52

2009/C 318/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl de Larosière grupės ataskaitos (nuomonė savo iniciatyva)

57

2009/C 318/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl bendrosios žemės ūkio politikos ateities po 2013 m. (papildomoji nuomonė)

66


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

456-oji plenarinė sesija, 2009 m. rugsėjo 30 d., spalio 1 d.

2009/C 318/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Europos e. teisingumo strategijos link“(COM(2008) 329 galutinis)

69

2009/C 318/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Saugūs, naujoviški ir prieinami vaistai. Atnaujinta farmacijos sektoriaus vizija“(COM(2008) 666 galutinis)

74

2009/C 318/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą nustatyti Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonę (mikrofinansų priemonę PROGRESS) (COM(2009) 333 galutinis — 2009/0096 (COD))

80

2009/C 318/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1672/2006/EB, nustatantį Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programą – PROGRESS (COM(2009) 340 galutinis — 2009/0091 (COD))

84

2009/C 318/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomi medieną ir medienos produktus rinkai tiekiančių ūkio subjektų įsipareigojimai (COM(2008) 644 galutinis — 2008/0198 (COD))

88

2009/C 318/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos dėl biologinių atliekų tvarkymo Europos Sąjungoje (COM(2008) 811 galutinis)

92

2009/C 318/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija“(COM(2009) 82 galutinis)

97

2009/C 318/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos „TEN-T politikos peržiūra. Siekiant geriau integruoto transeuropinio transporto tinklo įgyvendinant bendrąją transporto politiką“(COM(2009) 44 galutinis)

101

2009/C 318/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui „ES, Afrika ir Kinija: siekiant trišalio dialogo ir bendradarbiavimo“(COM(2008) 654 galutinis)

106

2009/C 318/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES jaunimo strategija. Investicijos ir galimybių suteikimas - Atnaujintas atvirasis koordinavimo metodas, taikomas sprendžiant jaunimo problemas ir suteikiant jiems daugiau galimybių“(COM(2009) 200 galutinis)

113

2009/C 318/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą iš dalies keičiantį reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų nekomerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui (COM(2009) 268 galutinis – 2009/0077 (COD))

121


LT

 

Top