EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Apă de bună calitate în Europa (directiva UE privind apa)

Apă de bună calitate în Europa (directiva UE privind apa)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2000/60/CE - cadrul de politică comunitară în domeniul apei

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește norme pentru stoparea deteriorării tuturor corpurilor de apă din Uniunea Europeană (UE) și atingerea „stării bune” a râurilor, a lacurilor și a apelor subterane ale Europei până în 2015.

Concret, printre aceste norme se numără:

 • protejarea tuturor formelor de apă (apele de suprafață*, subterane*, interioare* și de tranziție*);
 • redresarea ecosistemelor din aceste ape și din jurul acestora;
 • reducerea poluării în corpurile de apă;
 • garantarea unei utilizări durabile a apei de către persoanele fizice și de către întreprinderi.

ASPECTE-CHEIE

Actul legislativ stabilește responsabilități clare pentru autoritățile naționale. Acestea trebuie:

 • să identifice bazinele hidrografice care se află pe teritoriul lor – adică zonele terestre înconjurătoare din care apa se scurge în anumite sisteme hidrografice;
 • să desemneze autorități pentru gestionarea acestor bazine în conformitate cu normele UE;
 • să analizeze caracteristicile fiecărui bazin hidrografic și să stabilească condiții de referință pentru fiecare tip de corp de apă pentru a le califica starea;
 • să analizeze impactul activității umane și realizarea unei evaluări economice a utilizării apei;
 • să monitorizeze starea apei din fiecare bazin;
 • să înregistreze zone protejate, cum ar fi cele folosite pentru apa potabilă, care necesită atenție specială;
 • să elaboreze și să pună în aplicare „planuri de gestionare a districtului hidrografic” pentru a preveni deteriorarea apelor de suprafață, a proteja și a spori calitatea apelor subterane și a conserva zonele protejate;
 • să garanteze recuperarea costurilor serviciilor de utilizare a apei, astfel încât resursele să fie utilizate eficient, iar poluatorii să plătească;
 • să informeze și să consulte publicul cu privire la planurile de gestionare a districtului hidrografic.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 22 octombrie 2000, iar statele membre UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 22 decembrie 2003.

CONTEXT

Apele în cadrul UE se află sub o presiune tot mai mare, având în vedere creșterea continuă a cererii de apă de bună calitate în cantități suficiente pentru o serie întreagă de utilizări. Obiectivul acestei directive este de a proteja și a îmbunătăți calitatea apei.

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Ape de suprafață: toate apele interioare, cu excepția apelor subterane, a apelor de tranziție sau a apelor de coastă.
Ape subterane: toate apele care se găsesc sub suprafața solului.
Ape interioare: toate apele stătătoare sau curgătoare de pe suprafața solului.
Ape de tranziție: corpurile de apă de suprafață aflate în vecinătatea gurilor de râu care au un caracter parțial salin, dar conțin fluxuri substanțiale de apă dulce.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, pp. 1-73).

Modificările succesive aduse Directivei 2000/60/CE au fost integrate în documentul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării (JO L 372, 27.12.2006, pp. 19-31).

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații (JO L 288, 6.11.2007, pp. 27-34).

Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare și de abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului și de modificare a Directivei 2000/60/CE (JO L 348, 24.12.2008, pp. 84-97).

A se vedea versiunea consolidată.

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Plan de salvgardare a resurselor de apă ale Europei [COM(2012) 673 final, 14.11.2012].

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Directiva-cadru privind apa și directiva privind inundațiile: măsuri pentru atingerea unei „stări bune” a apelor din UE și de reducere a riscurilor de inundații [COM(2015) 120 final, 9.3.2015].

Data ultimei actualizări: 09.09.2021

Top