EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Siguranța alimentară – de la fermă la consumator

Siguranța alimentară – de la fermă la consumator

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Uniunea Europeană (UE) urmărește asigurarea igienei produselor alimentare în toate etapele procesului de producție, de la ferme, la fabricile de prelucrare, la comercianții cu amănuntul și până la consumatorul final.
 • Regulamentul și anexele sale definesc un set de cerințe pentru UE pe care firmele care lucrează cu produse alimentare trebuie să le îndeplinească pentru a se asigura că alimentele sunt sigure pentru consumatori.

ASPECTE-CHEIE

Principiul cheie este că toți cei care lucrează în sectorul alimentar trebuie să se asigure că alimentele sunt tratate în condiții de igienă și siguranță, adică fără contaminare cu pericole de origine alimentară, în fiecare etapă a procesului de producție. Acest scop poate fi atins prin:

 • bune practici de igienă;
 • proceduri bazate pe principiile de analiză a riscurilor și a punctelor critice de control (HACCP).

Bune practici de igienă

Anexa I stabilește bunele practici de igienă aplicabile în timpul etapei de producție primară (de exemplu, creșterea animalelor, vânătoarea sau pescuitul) și în timpul transportului, manipulării și depozitării produselor primare, precum și în timpul transportului de animale vii.

Bunele practici de igienă prevăzute în anexa II se aplică operatorilor din sectorul alimentar după producția primară (abatoare, unități de prelucrare, comercianți cu amănuntul etc.) și acoperă domenii precum:

 • curățenia incintelor și echipamentelor utilizate pentru produsele alimentare;
 • condițiile de transport;
 • gestionarea deșeurilor alimentare;
 • aprovizionarea cu apă;
 • igiena personală și formarea lucrătorilor din domeniul alimentar;
 • împachetarea și ambalarea;
 • procesele de tratament termic.

Proceduri bazate pe principiile HACCP

Întreprinderile din sectorul alimentar (cu excepția celor implicate în producția primară) ar trebui să aplice proceduri bazate pe principiile HACCP, în conformitate cu principiile generale privind igiena alimentară stipulate în Codex Alimentarius. Aceste principii includ:

 • identificarea tuturor pericolelor care trebuie controlate;
 • identificarea punctelor critice de control și stabilirea limitelor critice;
 • stabilirea și punerea în aplicare a unei monitorizări eficiente;
 • stabilirea de acțiuni corective atunci când este necesar;
 • stabilirea de proceduri pentru a verifica dacă procedurile HACCP funcționează eficient;
 • stabilirea de documente și înregistrări care să demonstreze aplicarea eficientă a procedurilor HACCP.

Este încurajată elaborarea de orientări naționale și comunitare pentru punerea în aplicare a bunelor practici de igienă și a procedurilor HACCP într-un anumit sector alimentar.

Alte cerințe ale Regulamentului (CE) nr. 852/2004

Dacă legislația națională sau a UE impune acest lucru, întreprinderile din sectorul alimentar trebuie aprobate, iar toate incintele trebuie înregistrate la autoritatea competentă, ceea ce permite acesteia să le viziteze și să verifice respectarea cerințelor de igienă.

Produsele alimentare importate în UE și produsele alimentare de origine animală exportate trebuie să respecte standardele UE sau standardele echivalente cu acestea, precum și eventualele cerințe pe care le poate impune țara importatoare.

Legislația UE conexă

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 (a se vedea sinteza) stabilește norme specifice suplimentare de igienă pentru alimentele de origine animală, de exemplu carnea, produsele pescărești și brânzeturile.

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 privind principiile și cerințele generale ale legislației alimentare a UE (a se vedea sinteza) completează, de asemenea, cerințele în materie de igienă prin stabilirea unor obligații privind trasabilitatea* alimentelor și care prevede că, atunci când se descoperă că un lot de alimente prezintă un risc grav pentru sănătate, o întreprindere din sectorul alimentar trebuie să retragă imediat alimentele respective de pe piață și să informeze utilizatorii și autoritatea competentă.

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 852/2004

Regulamentul a fost modificat de mai multe ori, inclusiv prin următoarele regulamente.

 • Regulamentul (CE) nr. 1019/2008 clarifică normele privind apa utilizată pentru produsele pescărești întregi și pentru spălarea externă a moluștelor bivalve, echinodermelor, tunicierilor și gasteropodelor marine vii.
 • Regulamentul (UE) nr. 579/2014 acordă derogări de la anumite norme din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 pentru a permite ca uleiurile sau grăsimile lichide destinate sau susceptibile de a fi utilizate pentru consumul uman să fie transportate pe nave maritime care nu sunt rezervate transportului de produse alimentare, sub rezerva anumitor condiții care să asigure protecția sănătății publice, precum și siguranța și salubritatea produselor alimentare în cauză.
 • Regulamentul (UE) 2021/382, care se referă la gestionarea alergenilor alimentari, redistribuirea alimentelor și cultura siguranței alimentare, modifică anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 pentru a ține seama de anumite avize ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de adoptarea de noi standarde de către Comisia Codex Alimentarius. Aceste modificări vizează:
  • să includă cerințe care să introducă bune practici de igienă pentru a preveni sau limita prezența substanțelor care provoacă alergii sau intoleranțe;
  • să stabilească anumite cerințe pentru a promova și facilita redistribuirea alimentelor (de exemplu, donații de alimente), garantând în același timp siguranța acestora pentru consumatori;
  • să includă cerințe generale privind cultura siguranței alimentare pentru a crește gradul de conștientizare și a îmbunătăți practicile angajaților din unitățile alimentare.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Acesta se aplică de la 1 ianuarie 2006.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Trasabilitatea: posibilitatea de a urmări un produs alimentar sau un animal de la care se obțin produse alimentare prin toate etapele de producție, prelucrare și distribuție.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.04.2004, pp. 1-54).

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 852/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (JO L 338, 22.12.2005, pp. 1-26).

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, pp. 55-205). Text republicat în rectificare (JO L 226, 25.6.2004, pp. 22-82).

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1-24).

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 25.10.2021

Top