EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:105:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 105, 20 kwietnia 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 105

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 66
20 kwietnia 2023


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Informacja w sprawie wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Saint Vincent i Grenadynami dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/834 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego we Włoszech

2

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/835 z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2023/594 w odniesieniu do środków szczególnych w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń ( 1 )

9

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/836 z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/2333 dotyczącą niektórych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ospy owiec i ospy kóz w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 2534)  ( 1 )

51

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/837 z dnia 17 kwietnia 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/1803 określającą tymczasowe kwoty przydzielone każdemu państwu członkowskiemu z zasobów pobrexitowej rezerwy dostosowawczej oraz minimalną kwotę wsparcia dla lokalnych i regionalnych społeczności nadbrzeżnych (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 2459)

55

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których zezwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 ( Dz.U. L 114 z 31.3.2021 )

59

 

*

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2023/749 z dnia 14 kwietnia 2023 r. zmieniającej załączniki I i II do decyzji wykonawczej (UE) 2021/260 w odniesieniu do środków krajowych mających zastosowanie w Danii dotyczących bakteryjnej choroby nerek (BKD) i zakaźnej martwicy trzustki (IPN) oraz środków krajowych mających zastosowanie w Zjednoczonym Królestwie (Irlandia Północna) dotyczących herpeswirusa 1μνar (OsHV-1μνar) u ostryg ( Dz.U. L 99 z 12.4.2023 )

66

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/573 z dnia 10 marca 2023 r. zmieniającego załączniki V, XIV i XV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Argentyny, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu i materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa i produktów mięsnych z drobiu i ptaków łownych ( Dz.U. L 75 z 14.3.2023 )

67

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top