EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:105:TOC

Službeni list Europske unije, L 105, 20. travnja 2023.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 105

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 66.
20. travnja 2023.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Informacije o stupanju na snagu Sporazuma između Europske unije i Svetog Vincenta i Grenadina o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak

1

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/834 оd 18. travnja 2023. o izvanrednim mjerama potpore za sektore jaja i mesa peradi u Italiji

2

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/835 оd 19. travnja 2023 o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2023/594 u pogledu posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge ( 1 )

9

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2023/836 оd 11. travnja 2023. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2022/2333 o određenim hitnim mjerama povezanima s ovčjim i kozjim boginjama u Španjolskoj (priopćeno pod brojem dokumenta C(2023) 2534)  ( 1 )

51

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2023/837 оd 17. travnja 2023. o izmjeni Provedbene odluke Komisije (EU) 2021/1803 o utvrđivanju provizornih iznosa dodijeljenih svakoj državi članici iz sredstava pričuve za prilagodbu Brexitu i minimalnog iznosa potpore lokalnim i regionalnim obalnim zajednicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2023) 2459)

55

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/404 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća ( SL L 114, 31.3.2021. )

59

 

*

Ispravak Provedbene odluke Komisije (EU) 2023/749 оd 14. travnja 2023. o izmjeni priloga I. i II. Provedbenoj odluci (EU) 2021/260 u pogledu nacionalnih mjera za bakterijsku bolest bubrega (BKD) i zaraznu nekrozu gušterače (IPN) koje se primjenjuju u Danskoj i nacionalnih mjera za herpesvirus kamenice 1 μνar (OsHV-1 μνar) koje se primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini (Sjeverna Irska) ( SL L 99, 12.4.2023. )

66

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2023/573 оd 10. ožujka 2023. o izmjeni priloga V., XIV. i XV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 u pogledu unosa za Argentinu, Ujedinjenu Kraljevinu i Sjedinjene Američke Države na popisima trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi, zametnih proizvoda peradi te svježeg mesa i mesnih proizvoda od peradi i pernate divljači ( SL L 75, 14.3.2023. )

67

 

*

Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 965/2012 od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća ( Službeni list Europske unije L 296 od 25. listopada 2012 .)l (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 07/Sv. 024)

68

 

*

Ispravak Uredbe (EU) 2019/4 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ljekovite hrane za životinje, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/167/EEZ ( SL L 4, 7.1.2019. )

69

 

*

Ispravak Uredbe (EU) 2019/5 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 o utvrđivanju postupaka odobravanja primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi Europske agencije za lijekove, Uredbe (EZ) br. 1901/2006 o lijekovima za pedijatrijsku upotrebu i Direktive 2001/83/EZ o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu ( SL L 4, 7.1.2019. )

70

 

*

Ispravak Uredbe (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o veterinarsko-medicinskim proizvodima i stavljanju izvan snage Direktive 2001/82/EZ ( SL L 4, 7.1.2019. )

71

 

*

Ispravak Uredbe (EU) 2017/2101 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1920/2006 u pogledu razmjene informacija i sustava ranog upozoravanja o novim psihoaktivnim tvarima te o postupku procjene njihovog rizika ( SL L 305, 21.11.2017. )

83

 

*

Ispravak Uredbe (EU) 2022/839 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2022. o utvrđivanju prijelaznih pravila za pakiranje i označivanje veterinarsko-medicinskih proizvoda odobrenih ili registriranih u skladu s Direktivom 2001/82/EZ ili Uredbom (EZ) br. 726/2004 ( SL L 148, 31.5.2022. )

84

 

*

Ispravak Uredbe (EU) 2022/123 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. siječnja 2022. o pojačanoj ulozi Europske agencije za lijekove u pripravnosti za krizne situacije i upravljanju njima u području lijekova i medicinskih proizvoda ( SL L 20, 31.1.2022. )

85

 

*

Ispravak Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 ( SL L 150, 14.6.2018. )

86

 

*

Ispravak Uredbe Vijeća (EZ) br. 1905/2005 od 14. studenoga 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 297/95 o naknadama koje se plaćaju Europskoj agenciji za lijekove ( SL L 304, 23.11.2005. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije, 13 / Sv. 63)

87

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top