EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:105:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 105, 2023. gada 20. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 105

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 20. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Savienību un Sentvinsentu un Grenadīnām par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/834 (2023. gada 18. aprīlis) par ārkārtas tirgus atbalsta pasākumiem olu un mājputnu gaļas nozarei Itālijā

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/835 (2023. gada 19. aprīlis), ar ko attiecībā uz īpašiem Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2023/594 ( 1 )

9

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/836 (2023. gada 11. aprīlis), ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/2333 par konkrētiem ārkārtas pasākumiem sakarā ar aitu bakām un kazu bakām Spānijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 2534)  ( 1 )

51

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/837 (2023. gada 17. aprīlis), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/1803, ar ko nosaka provizoriskās summas, kas katrai dalībvalstij piešķirtas no Brexit korekcijas rezerves resursiem, un atbalsta minimālo summu vietējām un reģionālajām piekrastes kopienām (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 2459)

55

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/404 (2021. gada 24. marts), ar ko nosaka tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu sarakstus, no kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 atļauts Savienībā ievest dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus ( OV L 114, 31.3.2021. )

59

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2023/749 (2023. gada 14. aprīlis), ar ko attiecībā uz Dānijā piemērojamiem valsts pasākumiem, kas attiecas uz bakteriālo nieru slimību (BKD) un infekciozo aizkuņģa dziedzera nekrozi (IPN), un Apvienotajā Karalistē (Ziemeļīrijā) piemērojamiem valsts pasākumiem, kas attiecas uz austeru herpesvīrusu 1μνar (OsHV-1μνar), groza Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/260 I un II pielikumu ( OV L 99, 12.4.2023. )

66

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2023/573 (2023. gada 10. marts), ar ko attiecībā uz ierakstiem par Argentīnu, Apvienoto Karalisti un Amerikas Savienotajām Valstīm to trešo valstu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas un gaļas produktu sūtījumus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V, XIV un XV pielikumu ( OV L 75, 14.3.2023. )

67

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top