EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:105:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 105, 20 april 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 105

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

66 årgången
20 april 2023


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Vincent och Grenadinerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/834 av den 18 april 2023 om undantagsåtgärder till stöd för marknaden för ägg och fjäderfäkött i Italien

2

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/835 av den 19 april 2023 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2023/594 vad gäller särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest ( 1 )

9

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/836 av den 11 april 2023 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2022/2333 om vissa nödåtgärder mot får- och getkoppor i Spanien [delgivet med nr C(2023) 2534]  ( 1 )

51

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/837 av den 17 april 2023 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2021/1803 om fastställande av de preliminära belopp som anslås till varje medlemsstat ur medlen i brexitjusteringsreserven och av minimibeloppen för stöd till lokala och regionala kustsamhällen [delgivet med nr C(2023) 2459]

55

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 ( EUT L 114, 31.3.2021 )

59

 

*

Rättelse till Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/749 av den 14 april 2023 om ändring av bilagorna I och II till genomförandebeslut (EU) 2021/260 vad gäller de nationella åtgärder som tillämpas i Danmark när det gäller renibakterios (BKD) och infektiös pankreasnekros (IPN) samt de nationella åtgärder som tillämpas i Förenade kungariket (Nordirland) när det gäller herpesvirus (OsHV-1μνar) ( EUT L 99, 12.4.2023 )

66

 

*

Rättelse till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/573 av den 10 mars 2023 om ändring av bilagorna V, XIV och XV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Argentina, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött och köttprodukter från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen ( EUT L 75, 14.3.2023 )

67

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 av den 16 april 2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG ( EUT L 158, 27.5.2014 )

68

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU ( EUT L 158, 14.6.2019 )

69

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top