EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:190:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 190, 28 czerwca 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 190

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
28 czerwca 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Zawiadomienie o wejściu w życie Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludowej, na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 713/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

2

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 714/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Grecji

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 715/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do wykazu cech objętych badaniem struktury gospodarstw rolnych w 2016 r. ( 1 )

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 716/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia wspólnego projektu pilotażowego wspierającego realizację centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym w Europie ( 1 )

19

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury

45

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 718/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt ( 1 )

55

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 719/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

63

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 720/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonej wołowiny i cielęciny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

65

 

 

DECYZJE

 

 

2014/404/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 20 czerwca 2014 r. uchylająca decyzję 2010/282/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Austrii

66

 

 

2014/405/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 20 czerwca 2014 r. uchylająca decyzję 2010/284/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

69

 

 

2014/406/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 20 czerwca 2014 r. uchylająca decyzję 2010/407/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Danii

71

 

 

2014/407/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 20 czerwca 2014 r. uchylająca decyzję 2010/287/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Niderlandach

73

 

 

2014/408/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 20 czerwca 2014 r. uchylająca decyzję 2010/290/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Słowacji

76

 

 

2014/409/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2014 r. dotycząca stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

78

 

 

2014/410/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uruchomienia w Belgii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

80

 

 

2014/411/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Belgii

82

 

 

2014/412/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niemiec

83

 

 

2014/413/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

84

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top