EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:190:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 190, 28. kesäkuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 190

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
28. kesäkuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen voimaantulosta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 713/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta

2

 

*

Komission asetus (EU) N:o 714/2014, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2014, Kreikan lipun alla purjehtivien alusten tonnikalan kalastuksen kieltämisestä Atlantin valtamerellä pituuspiirin 45° W itäpuolella ja Välimerellä

6

 

*

Komission asetus (EU) N:o 715/2014, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2014, maatilojen rakennetutkimuksista ja maatalouden tuotantomenetelmiä koskevasta tutkimuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1166/2008 liitteen III muuttamisesta vuoden 2016 maatilojen rakennetutkimuksen tietojenkeruuseen kuuluvien muuttujien luettelon osalta ( 1 )

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 716/2014, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2014, eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelmaa tukevan yhteisen kokeiluhankkeen aloittamisesta ( 1 )

19

 

*

Komission asetus (EU) N:o 717/2014, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastus- ja vesiviljelyalalla

45

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 718/2014, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 669/2009 muuttamisesta ( 1 )

55

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 719/2014, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

63

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 720/2014, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2014, asetuksella (EY) N:o 431/2008 avatussa tariffikiintiössä 1 päivän heinäkuuta 2014 ja 30 päivän kesäkuuta 2015 väliseksi ajaksi haettujen jäädytettyä naudanlihaa koskevien tuontioikeuksien myöntämisestä

65

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/404/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2014, liiallisen alijäämän olemassaolosta Itävallassa annetun päätöksen 2010/282/EU kumoamisesta

66

 

 

2014/405/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2014, liiallisen alijäämän olemassaolosta Tšekissä annetun päätöksen 2010/284/EU kumoamisesta

69

 

 

2014/406/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2014, liiallisen alijäämän olemassaolosta Tanskassa annetun päätöksen 2010/407/EU kumoamisesta

71

 

 

2014/407/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2014, liiallisen alijäämän olemassaolosta Alankomaissa annetun päätöksen 2010/287/EU kumoamisesta

73

 

 

2014/408/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2014, liiallisen alijäämän olemassaolosta Slovakiassa annetun päätöksen 2010/290/EU kumoamisesta

76

 

 

2014/409/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen

78

 

 

2014/410/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Belgian kanssa

80

 

 

2014/411/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean belgialaisen jäsenen nimeämisestä

82

 

 

2014/412/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean saksalaisen jäsenen nimeämisestä

83

 

 

2014/413/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean itävaltalaisen jäsenen nimeämisestä

84

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top