EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:190:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 190, 28 юни 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 190

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
28 юни 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 713/2014 на Съвета от 24 юни 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти

2

 

*

Регламент (ЕС) № 714/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година за забрана на риболова на червен тон в Атлантическия океан на изток от 45° западна дължина и в Средиземно море от страна на плавателни съдове под флага на Гърция

6

 

*

Регламент (ЕС) № 715/2014 на Комисията от 26 юни 2014 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи по отношение на списъка на характеристиките, който следва да бъде съставен за изследванията на структурата на земеделските стопанства през 2016 г. ( 1 )

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 716/2014 на Комисията от 27 юни 2014 година за установяването на пилотния съвместен проект в подкрепа на изпълнението на Европейския генерален план за управление на въздушното движение ( 1 )

19

 

*

Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията от 27 юни 2014 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите

45

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 718/2014 на Комисията от 27 юни 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход ( 1 )

55

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 719/2014 на Комисията от 27 юни 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

63

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 720/2014 на Комисията от 27 юни 2014 година относно отпускането на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2014 г. до 30 юни 2015 г. заявления в рамките на откритата с Регламент (ЕО) № 431/2008 тарифна квота за замразено месо от едър рогат добитък

65

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/404/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 20 юни 2014 година за отмяна на Решение 2010/282/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в Австрия

66

 

 

2014/405/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 20 юни 2014 година за отмяна на Решение 2010/284/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в Чешката република

69

 

 

2014/406/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 20 юни 2014 година за отмяна на Решение 2010/407/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в Дания

71

 

 

2014/407/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 20 юни 2014 година за отмяна на Решение 2010/287/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в Нидерландия

73

 

 

2014/408/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 20 юни 2014 година за отмяна на Решение 2010/290/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в Словакия

76

 

 

2014/409/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 23 юни 2014 година относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

78

 

 

2014/410/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 юни 2014 година за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Белгия

80

 

 

2014/411/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 юни 2014 година за назначаване на един член от Белгия в Европейския икономически и социален комитет

82

 

 

2014/412/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 юни 2014 година за назначаване на член от Германия в Европейския икономически и социален комитет

83

 

 

2014/413/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 юни 2014 година за назначаване на член от Австрия в Европейския икономически и социален комитет

84

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top