EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:190:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 190, 28. juuni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 190

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
28. juuni 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teatis Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus) jõustumise kohta

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 713/2014, 24. juuni 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

2

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 714/2014, 25. juuni 2014, millega Kreeka lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku tuuni püük Atlandi ookeanis ida pool 45° läänepikkust ja Vahemeres

6

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 715/2014, 26. juuni 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1166/2008 (mis käsitleb põllumajanduslike majapidamiste struktuuriuuringuid ja põllumajanduslike tootmismeetodite uuringut) III lisa 2016. aastal läbiviidava põllumajanduslike majapidamiste struktuuriuuringuga kogutavate karakteristikute loetelu osas ( 1 )

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 716/2014, 27. juuni 2014, Euroopa lennuliikluse korraldamise üldkava rakendamist toetava ühise katseprojekti kehtestamise kohta ( 1 )

19

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 717/2014, 27. juuni 2014, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes kalandus- ja vesiviljelussektoris

45

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 718/2014, 27. juuni 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 669/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil ( 1 )

55

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 719/2014, 27. juuni 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

63

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 720/2014, 27. juuni 2014, impordilitsentside väljaandmise kohta määrusega (EÜ) nr 431/2008 avatud külmutatud veiseliha tariifikvoodi raames esitatud taotluste alusel ajavahemikuks 1. juulist 2014 kuni 30. juunini 2015

65

 

 

OTSUSED

 

 

2014/404/EL

 

*

Nõukogu otsus, 20. juuni 2014, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/282/EL ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Austrias

66

 

 

2014/405/EL

 

*

Nõukogu otsus, 20. juuni 2014, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/284/EL ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Tšehhi Vabariigis

69

 

 

2014/406/EL

 

*

Nõukogu otsus, 20. juuni 2014, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/407/EL ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Taanis

71

 

 

2014/407/EL

 

*

Nõukogu otsus, 20. juuni 2014, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/287/EL ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Madalmaades

73

 

 

2014/408/EL

 

*

Nõukogu otsus, 20. juuni 2014, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/290/EL ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Slovakkias

76

 

 

2014/409/EL

 

*

Nõukogu otsus, 23. juuni 2014, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega

78

 

 

2014/410/EL

 

*

Nõukogu otsus, 24. juuni 2014, DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Belgiaga

80

 

 

2014/411/EL

 

*

Nõukogu otsus, 24. juuni 2014, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Belgia liikme ametisse nimetamise kohta

82

 

 

2014/412/EL

 

*

Nõukogu otsus, 24. juuni 2014, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Saksamaa liikme ametisse nimetamise kohta

83

 

 

2014/413/EL

 

*

Nõukogu otsus, 24. juuni 2014, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Austria liikme ametisse nimetamise kohta

84

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top