EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:342:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 342, 14 grudzień 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.342.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 342

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
14 grudnia 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia (1)

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1195/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma koningii (MUCL 39203) u indyków rzeźnych i indyków utrzymywanych w celach hodowlanych (posiadacz zezwolenia Lyven) (1)

23

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1196/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 9/2010 w odniesieniu do minimalnej zawartości preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition) (1)

25

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1197/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do wydłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: acetamipryd, alfa-cypermetryna, Ampelomyces quisqualis szczep: AQ 10, benalaksyl, bifenazan, bromoksynil, chlorprofam, desmedifam, etoksazol, Gliocladium catenulatum szczep: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipirym, metoksyfenozyd, milbemektyna, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis szczep: Ma 342, chinoksyfen, S-metolachlor, tepraloksydym, tiaklopryd, tiuram i ziram (1)

27

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1198/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

31

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1199/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

33

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1200/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albuminy jaj

36

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1201/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych ceł przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 892/2012 na rok gospodarczy 2012/2013

38

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1202/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

40

 

 

DECYZJE

 

 

2012/778/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2012 r. uchylająca decyzję 2009/587/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Malcie

43

 

 

2012/779/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niderlandów

45

 

 

2012/780/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie praw dostępu do europejskiego centralnego archiwum zaleceń dotyczących bezpieczeństwa oraz odpowiedzi otrzymanych w związku z tymi zaleceniami, ustanowionego na podstawie art. 18 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE (1)

46

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 967/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru (Dz.U. L 176 z 30.6.2006)

48

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top