EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:342:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 342, 14. december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.342.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 342

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
14. decembra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1194/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn smerových svetelných zdrojov, svetelných zdrojov LED a súvisiaceho vybavenia (1)

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1195/2012 z 13. decembra 2012 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy z huby Trichoderma koningii (MUCL 39203) určenej pre kŕmne morky a morky chované na plemeno (držiteľ povolenia Lyven) (1)

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1196/2012 z 13. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 9/2010, pokiaľ ide o minimálny obsah prípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) ako kŕmnej doplnkovej látky v krmive pre nosnice (držiteľ povolenia Danisco Animal Nutrition) (1)

25

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1197/2012 z 13. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok acetamiprid, alfa-cypermetrín, Ampelomyces quisqualis kmeň: AQ 10, benalaxyl, bifenazát, bromoxynil, chlórprofám, desmedifám, etoxazol, Gliocladium catenulatum kmeň: J1446, imazosulfurón, laminarín, mepanipyrím, metoxyfenozid, milbemektín, fénmedifám, Pseudomonas chlororaphis kmeň: MA 342, chinoxyfén, S-metolachlór, tepraloxydím, tiakloprid, tirám a zirám (1)

27

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1198/2012 z 13. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

31

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1199/2012 z 13. decembra 2012, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vajcia

33

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1200/2012 z 13. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

36

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1201/2012 z 13. decembra 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 892/2012 na hospodársky rok 2012/2013

38

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1202/2012 z 13. decembra 2012, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

40

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/778/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 4. decembra 2012, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2009/587/ES o existencii nadmerného deficitu na Malte

43

 

 

2012/779/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. decembra 2012, ktorým sa vymenúva holandský člen a holandský náhradník Výboru regiónov

45

 

 

2012/780/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. decembra 2012 o prístupových právach do európskeho centrálneho registra bezpečnostných odporúčaní a odpovedí na ne stanovených v článku 18 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES (1)

46

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top