EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:342:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 342, 2012. gada 14. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.342.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 342

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 14. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1194/2012 (2012. gada 12. decembris), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz virzītas gaismas lampu, gaismas diožu lampu un saistītu ierīču ekodizaina prasībām (1)

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1195/2012 (2012. gada 13. decembris) par atļauju lietot no Trichoderma koningii (MUCL 39203) iegūtu preparātu endo-1,4-beta-ksilanāze gaļas tītaru un vaislas tītaru barībā (atļaujas turētājs Lyven) (1)

23

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1196/2012 (2012. gada 13. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 9/2010 attiecībā uz endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāta, kas iegūts no Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), kā barības piedevas minimālo saturu dējējvistu barībā (atļaujas turētājs Danisco Animal Nutrition) (1)

25

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1197/2012 (2012. gada 13. decembris), ar ko attiecībā uz apstiprinājuma perioda pagarināšanu darbīgajām vielām acetamiprīdam, alfa cipermetrīnam, Ampelomyces quisqualis celmam AQ 10, benalaksilam, bifenazātam, bromoksinilam, hlorprofāmam, desmedifāmam, etoksazolam, Gliocladium catenulatum celmam J1446, imazosulfuronam, laminarīnam, mepanipirīmam, metoksifenozīdam, milbemektīnam, fenmedifāmam, Pseudomonas chlororaphis celmam MA 342, hinoksifēnam, S-metolahloram, tepraloksidīmam, tiakloprīdam, tirāmam un cirāmam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (1)

27

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1198/2012 (2012. gada 13. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

31

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1199/2012 (2012. gada 13. decembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par olām

33

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1200/2012 (2012. gada 13. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1484/95 attiecībā uz reprezentatīvajām cenām mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam

36

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1201/2012 (2012. gada 13. decembris), ar ko groza ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 892/2012 2012./2013. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

38

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1202/2012 (2012. gada 13. decembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

40

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/778/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 4. decembris), ar kuru atceļ Lēmumu 2009/587/EK par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Maltā

43

 

 

2012/779/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 11. decembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju no Nīderlandes

45

 

 

2012/780/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2012. gada 5. decembris) par tiesībām piekļūt Eiropas centrālajam drošības rekomendāciju un attiecīgo atbildes pasākumu repozitorijam, kurš izveidots ar 18. panta 5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 996/2010 par nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā un ar ko atceļ Direktīvu 94/56/EK (1)

46

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top