EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:342:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 342, 14 december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.342.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 342

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
14 december 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1194/2012 av den 12 december 2012 om genomförande av direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för riktade lampor, ljusdiodlampor och tillhörande utrustning (1)

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1195/2012 av den 13 december 2012 om godkännande av ett preparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Trichoderma koningii (MUCL 39203) för slaktkalkoner och kalkoner som föds upp för avel (innehavare av godkännandet: Lyven) (1)

23

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1196/2012 av den 13 december 2012 om ändring av förordning (EU) nr 9/2010 vad gäller den lägsta halten av ett preparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som fodertillsats för värphöns (innehavare av godkännandet: Danisco Animal Nutrition) (1)

25

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1197/2012 av den 13 december 2012 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena acetamiprid, alfacypermetrin, Ampelomyces quisqualis stam: AQ 10, benalaxyl, bifenazat, bromoxinil, klorprofam, desmedifam, etoxazol, Gliocladium catenulatum stam: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, metoxifenozid, milbemektin, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis stam: MA 342, kinoxifen, S-metolaklor, tepraloxidim, tiakloprid, tiram och ziram (1)

27

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1198/2012 av den 13 december 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

31

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1199/2012 av den 13 december 2012 om fastställande av exportbidrag för ägg

33

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1200/2012 av den 13 december 2012 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin

36

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1201/2012 av den 13 december 2012 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 892/2012 för regleringsåret 2012/13

38

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1202/2012 av den 13 december 2012 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

40

 

 

BESLUT

 

 

2012/778/EU

 

*

Rådets beslut av den 4 december 2012 om upphävande av beslut 2009/587/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Malta

43

 

 

2012/779/EU

 

*

Rådets beslut av den 11 december 2012 om utnämning av en nederländsk ledamot och en nederländsk suppleant i Regionkommittén

45

 

 

2012/780/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 5 december 2012 om rätt till tillgång till det europeiska centrala upplag med säkerhetsrekommendationer och svaren på dessa som inrättats enligt artikel 18.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och om upphävande av direktiv 94/56/EG (1)

46

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 918/2012 av den 5 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar vad gäller definitioner, beräkning av korta nettopositioner, statskreditswappar med täckning, tröskelvärden för anmälan, likviditetströskelvärden för upphävande av restriktioner, avsevärt prisfall för finansiella instrument och ogynnsamma händelser (EUT L 274 av den 9.10.2012)

48

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG (EUT L 270 av den 14.10.2010)

48

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top