EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:342:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 342, 14. december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.342.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 342

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
14. december 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1194/2012 af 12. december 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af retningsbestemte lyskilder, LED-lyskilder og dertil hørende udstyr (1)

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1195/2012 af 13. december 2012 om godkendelse af et præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma koningii (MUCL 39203) til slagtekalkuner og kalkuner opdrættet til avl (indehaver af godkendelsen: Lyven) (1)

23

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1196/2012 af 13. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 9/2010 for så vidt angår minimumsindholdet af et præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som tilsætningsstof til foder til æglæggende høner (indehaver af godkendelsen Danisco Animal Nutrition) (1)

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1197/2012 af 13. december 2012 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår udvidelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne acetamiprid, alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis-stamme AQ 10, benalaxyl, bifenazat, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazol, Gliocladium catenulatum-stamme J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, methoxyfenozid, milbemectin, phenmedipham, Pseudomonas chlororaphis-stamme MA 342, quinoxyfen, S-metolachlor, tepraloxydim, thiacloprid, thiram og ziram (1)

27

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1198/2012 af 13. december 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

31

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1199/2012 af 13. december 2012 om fastsættelse af eksportrestitutioner for æg

33

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1200/2012 af 13. december 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95, for så vidt angår repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

36

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1201/2012 af 13. december 2012 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 892/2012 for produktionsåret 2012/13

38

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1202/2012 af 13. december 2012 om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

40

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/778/EU

 

*

Rådets afgørelse af 4. december 2012 om ophævelse af beslutning 2009/587/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Malta

43

 

 

2012/779/EU

 

*

Rådets afgørelse af 11. december 2012 om beskikkelse af et nederlandsk medlem af og en nederlandsk suppleant til Regionsudvalget

45

 

 

2012/780/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 5. december 2012 om adgangsrettigheder til det centrale europæiske register over sikkerhedsanbefalinger i henhold til artikel 18, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 om undersøgelse og forebyggelse af havarier og hændelser inden for civil luftfart og om ophævelse af direktiv 94/56/EF (1)

46

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 af 7. oktober 2010 om et standardiseret og sikkert registersystem i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådet beslutning nr. 280/2004/EF (EUT L 270 af 14.10.2010)

48

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top