EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:342:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 342, 14 ta' Diċembru 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.342.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 342

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
14 ta' Diċembru 2012


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1194/2012 tat-12 ta’ Diċembru 2012 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal lampi direzzjonali, lampi b'dajowd li jemetti d-dawl u t-tagħmir relatat ( 1 )

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1195/2012 tat-13 ta’ Diċembru 2012 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta’ preparazzjoni ta’ endo-1,4-beta-ksilanażi prodotta mit-Trichoderma koningii (MUCL 39203) għal dundjani għas-simna u dundjani mrobbija għat-tgħammir biex ibidu (detentur tal-awtorizzazzjoni Lyven) ( 1 )

23

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1196/2012 tat-13 ta’ Diċembru 2012 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 9/2010 fir-rigward tal-kontenut minimu ta’ preparazzjoni ta’ endo-1,4-beta-ksilanażi prodotta mit-Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) bħala addittiv tal-għalf użat fl-għalf għat-tiġieġ tal-bajd (id-detentur tal-awtorizzazzjoni Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

25

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1197/2012 tat-13 ta’ Diċembru 2012 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta’ approvazzjoni tas-sustanzi attivi aċetamiprid, alfa-ċipermetrin, ir-Razza Ampelomyces quisqualis: AQ 10, benalassil, bifenażat, bromossinil, klorprofam, desmedifam, etossażol, ir-Razza Gliocladium catenulatum: J1446, imażosulfuron, laminarin, mepanipirim, metossifenożid, milbemektin, fenmedifam, ir-Razza Pseudomonas chlororaphis: MA 342, kwinossifen, S-metolaklor, tepralossidim, tijakloprid, tiram u żiram ( 1 )

27

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1198/2012 tat-13 ta’ Diċembru 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

31

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1199/2012 tat-13 ta’ Diċembru 2012 li jiffissa r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni fis-settur tal-bajd

33

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1200/2012 tat-13 ta’ Diċembru 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 f’dak li jirrigwarda l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd kif ukoll tal-ovalbumina

36

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1201/2012 tat-13 ta’ Diċembru 2012 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 892/2012 għas-sena tas-suq 2012/2013

38

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1202/2012 tat-13 ta’ Diċembru 2012 li jistipula r-rati tar-rifużjonijiet applikabbli għall-bajd u l-isfar tal-bajd esportati fil-forma ta’ oġġetti li ma jaqgħux taħt l-Anness I tat-Trattat

40

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2012/778/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-4 ta’ Diċembru 2012 li tirrevoka d-Deċiżjoni 2009/587/KE dwar l-eżistenza ta’ defiċit eċċessiv f’Malta

43

 

 

2012/779/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2012 li taħtar membru Olandiż u membru supplenti Olandiż fil-Kumitat tar-Reġjuni

45

 

 

2012/780/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta’ Diċembru 2012 dwar id-drittijiet ta' aċċess għar-Repożitorju Ċentrali Ewropew tar-Rakkomandazzjonijiet dwar is-Sikurezza u t-tweġibiet tagħhom stabbilit bl-Artikolu 18(5) tar-Regolament (UE) Nru 996/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-investigazzjoni u l-prevenzjoni ta' aċċidenti u inċidenti fis-settur tal-avjazzjoni ċivili u li jħassar id-Direttiva 94/56/KE ( 1 )

46

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 723/2004 tat-22 ta’ Marzu 2004 li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej ( ĠU L 124, 27.4.2004 ) (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 01, Volum 02, p. 130)

48

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top