EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:305:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 305, 25 november 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 305

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
25 november 2022


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2300 van de Commissie van 30 augustus 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) 2021/847 van het Europees Parlement en de Raad met bepalingen betreffende de vaststelling van een monitoring- en evaluatiekader voor het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2301 van de Commissie van 23 november 2022 tot vaststelling van het vultraject met tussentijdse streefdoelen voor 2023 voor elke lidstaat met ondergrondse gasopslaginstallaties op zijn grondgebied die een rechtstreekse interconnectie met zijn afzetgebied hebben ( 1 )

5

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2302 van de Commissie van 23 november 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 wat betreft de vaststelling van de representatieve prijzen voor de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovalbumine

9

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2303 van de Commissie van 24 november 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1780 tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten ( 1 )

12

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2304 van de Commissie van 24 november 2022 tot aanwijzing van het referentielaboratorium van de Europese Unie voor riftdalkoorts ( 1 )

51

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2305 van de Commissie van 24 november 2022 tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof met een laag risico visolie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

53

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2306 van de Commissie van 23 november 2022 waarbij aan bepaalde lidstaten afwijkingen worden toegestaan ten aanzien van de indiening van statistieken overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft statistieken over gezondheidszorginstellingen, human resources voor gezondheidszorg en het gebruik van de gezondheidszorg (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 8341)  ( 1 )

58

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2307 van de Commissie van 23 november 2022 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/179 wat betreft de toewijzing en terbeschikkingstelling van de 5 150 -5 250 MHz-, 5 250 -5 350 MHz- en 5 470 -5 725 MHz-frequentiebanden overeenkomstig de in de bijlage vastgestelde technische voorwaarden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 8313)  ( 1 )

63

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top