EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:305:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 305, 25 Samhain 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 305

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
25 Samhain 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2300 ón gCoimisiún an 30 Lúnasa 2022 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2021/847 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle le forálacha maidir le bunú creata faireacháin agus meastóireachta le haghaidh chlár Fiscalis chun comhar a dhéanamh i réimse an chánachais

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2301 ón gCoimisiún an 23 Samhain 2022 lena socraítear an chonair líonta lena ngabhann spriocanna idirmheánacha le haghaidh 2023 do gach Ballstát a bhfuil saoráidí stórála gáis faoi thalamh ar a chríoch féin atá idirnasctha go díreach lena limistéar margaidh ( 1 )

5

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2302 ón gCoimisiún an 23 Samhain 2022 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1484/95 maidir le praghsanna ionadaíocha a shocrú in earnáil na feola éanlaithe clóis agus in earnáil na n-uibheacha agus i gcás gealacáin uibhe

9

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2303 ón gCoimisiún an 24 Samhain 2022 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1780 ón gCoimisiún lena mbunaítear foirmeacha caighdeánacha d’fhoilsiú fógraí sa réimse soláthair phoiblí ( 1 )

12

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2304 ón gCoimisiún an 24 Samhain 2022 lena n-ainmnítear saotharlann tagartha an Aontais Eorpaigh le haghaidh heipitíteas eansótach ( 1 )

51

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2305 ón gCoimisiún an 24 Samhain 2022 lena ndéantar formheas na substainte gníomhaí ísealriosca Ola éisc a athnuachan i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh, agus lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 ón gCoimisiún ( 1 )

53

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2306 ón gCoimisiún an 23 Samhain 2022 lena ndeonaítear maoluithe do Bhallstáit áirithe i ndáil le tarchur staidrimh de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, a mhéid a bhaineann le staidreamh maidir le saoráidí cúraim sláinte, acmhainní daonna cúraim sláinte agus úsáid cúraim sláinte (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 8341)  ( 1 )

58

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2307 ón gCoimisiún an 23 Samhain 2022 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/179 a mhéid a bhaineann le bandaí minicíochta 5 150 -5 250 MHz, 5 250 -5 350 MHz agus 5 470 -5 725 MHz a ainmniú agus a chur ar fáil i gcomhréir leis na coinníollacha teicniúla a leagtar amach san Iarscríbhinn (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 8313)  ( 1 )

63

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top