EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:342:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 342, 14 december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.342.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 342

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
14 december 2012


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 1194/2012 van de Commissie van 12 december 2012 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor gerichte lampen, ledlampen en gerelateerde uitrusting betreft (1)

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1195/2012 van de Commissie van 13 december 2012 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma koningii (MUCL 39203) voor mestkalkoenen en opfokkalkoenen (vergunninghouder Lyven) (1)

23

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1196/2012 van de Commissie van 13 december 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 9/2010 wat betreft het minimumgehalte van een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), als toevoegingsmiddel voor diervoeding in voeder voor legkippen (vergunninghouder Danisco Animal Nutrition) (1)

25

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1197/2012 van de Commissie van 13 december 2012 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen acetamiprid, alfa-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis Stam: AQ 10, benalaxyl, bifenazaat, bromoxynil, chloorprofam, desmedifam, etoxazool, Gliocladium catenulatum Stam: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, methoxyfenozide, milbemectin, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis Stam: MA 342, quinoxyfen, S-metolachloor, tepraloxydim, thiacloprid, thiram en ziram (1)

27

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1198/2012 van de Commissie van 13 december 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

31

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1199/2012 van de Commissie van 13 december 2012 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren

33

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1200/2012 van de Commissie van 13 december 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 wat betreft de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine

36

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1201/2012 van de Commissie van 13 december 2012 tot wijziging van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 892/2012 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2012/2013

38

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1202/2012 van de Commissie van 13 december 2012 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

40

 

 

BESLUITEN

 

 

2012/778/EU

 

*

Besluit van de Raad van 4 december 2012 tot intrekking van Beschikking 2009/587/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort op Malta

43

 

 

2012/779/EU

 

*

Besluit van de Raad van 11 december 2012 houdende benoeming van een Nederlands lid en een Nederlandse plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s

45

 

 

2012/780/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 5 december 2012 inzake toegangsrechten tot het bij artikel 18, lid 5, van Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad inzake onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart en houdende intrekking van Richtlijn 94/56/EG opgezette Europese centrale register van veiligheidsaanbevelingen en de antwoorden daarop (1)

46

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top