EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:210:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 210, 12 augustus 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 210

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
12 augustus 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1313/2005 van de Commissie van 11 augustus 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1314/2005 van de Commissie van 11 augustus 2005 tot vaststelling, voor de sector suiker, vanaf 12 augustus 2005 geldende representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse

3

 

 

Verordening (EG) nr. 1315/2005 van de Commissie van 11 augustus 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

5

 

 

Verordening (EG) nr. 1316/2005 van de Commissie van 11 augustus 2005 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de 2e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1138/2005

7

 

*

Verordening (EG) nr. 1317/2005 van de Commissie van 11 augustus 2005 betreffende de opening van een inschrijving voor de toekenning van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen, citroenen, druiven voor tafelgebruik en appelen)

8

 

*

Verordening (EG) nr. 1318/2005 van de Commissie van 11 augustus 2005 houdende wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

11

 

*

Verordening (EG) nr. 1319/2005 van de Commissie van 11 augustus 2005 betreffende de opening en de wijze van beheer van een autonoom tariefcontingent voor conserven van paddestoelen met ingang van 1 oktober 2005

13

 

*

Verordening (EG) nr. 1320/2005 van de Commissie van 11 augustus 2005 betreffende de opening en de wijze van beheer van een autonoom tariefcontingent voor knoflook met ingang van 1 oktober 2005

17

 

*

Verordening (EG) nr. 1321/2005 van de Commissie van 11 augustus 2005 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2004/2005, van de opslagsteun voor krenten, rozijnen en gedroogde vijgen

21

 

*

Verordening (EG) nr. 1322/2005 van de Commissie van 11 augustus 2005 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2005/2006, van de door de opslagbureaus te betalen aankoopprijs voor krenten (basisproduct), rozijnen (basisproduct) en gedroogde vijgen (basisproduct)

22

 

 

Verordening (EG) nr. 1323/2005 van de Commissie van 11 augustus 2005 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1229/2005 vastgestelde restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de sector suiker

23

 

 

Verordening (EG) nr. 1324/2005 van de Commissie van 11 augustus 2005 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1011/2005 voor het verkoopseizoen 2005/2006 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

25

 

 

Verordening (EG) nr. 1325/2005 van de Commissie van 11 augustus 2005 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen

27

 

 

Verordening (EG) nr. 1326/2005 van de Commissie van 11 augustus 2005 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde graan- en rijstproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

29

 

 

Verordening (EG) nr. 1327/2005 van de Commissie van 11 augustus 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie

33

 

 

Verordening (EG) nr. 1328/2005 van de Commissie van 11 augustus 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten

35

 

 

Verordening (EG) nr. 1329/2005 van de Commissie van 11 augustus 2005 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sector granen

38

 

 

Verordening (EG) nr. 1330/2005 van de Commissie van 11 augustus 2005 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1058/2005

39

 

 

Verordening (EG) nr. 1331/2005 van de Commissie van 11 augustus 2005 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1059/2005

40

 

*

Richtlijn 2005/50/EG van de Commissie van 11 augustus 2005 betreffende de herindeling van heup-, knie- en schouderprothesen in het kader van Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen ( 1 )

41

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 8 augustus 2005 houdende wijziging van Beschikking 96/550/EG tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in Finland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2995)

44

 

*

Besluit nr. 1/2005 van het Comité Luchtvervoer Gemeenschap/Zwitserland van 12 juli 2005 tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer

46

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top