EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:210:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 210, 12. elokuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 210

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
12. elokuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1313/2005, annettu 11 päivänä elokuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1314/2005, annettu 11 päivänä elokuuta 2005, melassin 12 päivänä elokuuta 2005 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1315/2005, annettu 11 päivänä elokuuta 2005, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1316/2005, annettu 11 päivänä elokuuta 2005, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1138/2005 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 2. osittaista tarjouskilpailua varten

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1317/2005, annettu 11 päivänä elokuuta 2005, tarjouskilpailun avaamisesta A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet ja omenat)

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1318/2005, annettu 11 päivänä elokuuta 2005, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen II muuttamisesta

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1319/2005, annettu 11 päivänä elokuuta 2005, säilöttyjen sienien tuonnissa 1 päivästä lokakuuta 2005 sovellettavan yksipuolisen tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1320/2005, annettu 11 päivänä elokuuta 2005, valkosipulin tuonnissa 1 päivästä lokakuuta 2005 sovellettavan yksipuolisen tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1321/2005, annettu 11 päivänä elokuuta 2005, jalostamattomien kuivattujen viinirypäleiden ja jalostamattomien kuivattujen viikunoiden varastointituen määrästä markkinointivuonna 2004/2005

21

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1322/2005, annettu 11 päivänä elokuuta 2005, varastointielinten maksamasta jalostamattomien kuivattujen viinirypäleiden ja jalostamattomien kuivattujen viikunoiden ostohinnasta markkinointivuonna 2005/2006

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1323/2005, annettu 11 päivänä elokuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1229/2005 vahvistettujen siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta

23

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1324/2005, annettu 11 päivänä elokuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

25

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1325/2005, annettu 11 päivänä elokuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

27

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1326/2005, annettu 11 päivänä elokuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

29

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1327/2005, annettu 11 päivänä elokuuta 2005, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta

33

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1328/2005, annettu 11 päivänä elokuuta 2005, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

35

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1329/2005, annettu 11 päivänä elokuuta 2005, vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

38

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1330/2005, annettu 11 päivänä elokuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1058/2005 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

39

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1331/2005, annettu 11 päivänä elokuuta 2005, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1059/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

40

 

*

Komission direktiivi 2005/50/EY, annettu 11 päivänä elokuuta 2005, lonkka-, polvi- ja olkanivelten proteesien uudelleenluokituksesta lääkinnällisistä laitteista annetun neuvoston direktiivin 93/42/ETY puitteissa ( 1 )

41

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä elokuuta 2005, Suomessa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 96/550/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2995)

44

 

*

Yhteisön ja Sveitsin lentoliikennekomitean päätös N:o 1/2005, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton lentoliikennettä koskevan sopimuksen liitteen muuttamisesta

46

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top