Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:210:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 210, 2005. gada 12. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 210

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 12. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1313/2005 (2005. gada 11. augusts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1314/2005 (2005. gada 11. augusts), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 12. augusta

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1315/2005 (2005. gada 11. augusts), ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1316/2005 (2005. gada 11. augusts), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 2. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1138/2005

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1317/2005 (2005. gada 11. augusts) par konkursa atklāšanu nolūkā piešķirt sistēmas A3 izvešanas atļaujas augļu un dārzeņu nozarē (tomāti, apelsīni, citroni, galda vīnogas un āboli)

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1318/2005 (2005. gada 11. augusts), ar ko groza II pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1319/2005 (2005. gada 11. augusts) par autonomas konservētu sēņu tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldību no 2005. gada 1. oktobra

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1320/2005 (2005. gada 11. augusts) par autonomas ķiploku tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldību no 2005. gada 1. oktobra

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1321/2005 (2005. gada 11. augusts), ar ko 2004./2005. tirdzniecības gadam nosaka neapstrādātu rozīņu un neapstrādātu žāvētu vīģu uzglabāšanas atbalsta apjomu

21

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1322/2005 (2005. gada 11. augusts), ar ko 2005./2006. tirdzniecības gadam nosaka cenu, par kādu uzglabāšanas aģentūras iepērk neapstrādātas rozīnes un žāvētas vīģes

22

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1323/2005 (2005. gada 11. augusts), ar ko groza Regulā (EK) Nr. 1229/2005 noteiktās eksporta kompensācijas attiecībā uz neapstrādātiem sīrupiem un dažiem citiem cukura nozares produktiem

23

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1324/2005 (2005. gada 11. augusts), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

25

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1325/2005 (2005. gada 11. augusts), ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

27

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1326/2005 (2005. gada 11. augusts), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

29

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1327/2005 (2005. gada 11. augusts), ar ko nosaka olīveļļas eksporta kompensācijas

33

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1328/2005 (2005. gada 11. augusts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

35

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1329/2005 (2005. gada 11. augusts), ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

38

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1330/2005 (2005. gada 11. augusts) par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētajā konkursā

39

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1331/2005 (2005. gada 11. augusts), ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā

40

 

*

Komisijas Direktīva 2005/50/EK (2005. gada 11. augusts) par gūžu, ceļu un plecu locītavu protēžu pārkvalificēšanu saistībā ar Padomes Direktīvu 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm ( 1 )

41

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 8. augusts), ar kuru groza Lēmumu 96/550/EK, ar ko apstiprina metodes cūku liemeņu klasificēšanai Somijā (izziņots ar dokumentu numuru K(2005) 2995)

44

 

*

Kopienas/Šveices Gaisa Transporta Komitejas Lēmums Nr. 1/2005 (2005. gada 12. jūlijs), ar ko groza pielikumu Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumam par gaisa transportu

46

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top