EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:210:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 210, 12. august 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 210

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
12. augusta 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1313/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1314/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 12. augusta 2005

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1315/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1316/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 2. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1138/2005

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1317/2005 z 11. augusta 2005 o otvorení výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A3 na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká)

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1318/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1319/2005 z 11. augusta 2005 o otvorení a správe autonómnej colnej kvóty pre konzervované huby od 1. októbra 2005

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1320/2005 z 11. augusta 2005 o otvorení a ustanovení správy autonómnej colnej kvóty pre cesnak od 1. októbra 2005

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1321/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa na hospodársky rok 2004/2005 stanovuje výška pomoci na skladovanie nespracovaných sušených hrozienok a sušených fíg

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1322/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa na hospodársky rok 2005/2006 stanovuje nákupná cena nespracovaných sušených hrozienok a sušených fíg pre skladovacie agentúry

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1323/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie produkty vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru, stanovené v naradení (ES) č. 1229/2005

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1324/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 pre hospodársky rok 2005/2006

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1325/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa sadzba náhrad platná pre určité výrobky v sektore cukru vyvážané vo forme tovarov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I k zmluve

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1326/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

29

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1327/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady za olivový olej

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1328/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1329/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1330/2005 z 11. augusta 2005 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

39

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1331/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

40

 

*

Smernica Komisie 2005/50/ES z 11. augusta 2005 o reklasifikácii protéz bedrového, kolenného a ramenného kĺbu v rámci smernice Rady 93/42/EHS týkajúcej sa zdravotníckych pomôcok ( 1 )

41

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 96/550/ES schvaľujúce metódy klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných vo Fínsku [oznámené pod číslom K(2005) 2995]

44

 

*

Rozhodnutie Výboru pre leteckú dopravu medzi Spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou č. 1/2005 z 12. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k Dohode o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou

46

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top