EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:041:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 41, 14 februari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 0378-7087

L 41
46e jaargang
14 februari 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 265/2003 van de Commissie van 13 februari 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 266/2003 van de Commissie van 13 februari 2003 betreffende het beëindigen van de visserij op zandschar door vissersvaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren 3
Verordening (EG) nr. 267/2003 van de Commissie van 13 februari 2003 houdende wijziging van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 4
Verordening (EG) nr. 268/2003 van de Commissie van 13 februari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 901/2002 6
Verordening (EG) nr. 269/2003 van de Commissie van 13 februari 2003 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1582/2002 7
Verordening (EG) nr. 270/2003 van de Commissie van 13 februari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 899/2002 8
Verordening (EG) nr. 271/2003 van de Commissie van 13 februari 2003 betreffende de offertes voor de invoer van maïs die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 60/2003 9
Verordening (EG) nr. 272/2003 van de Commissie van 13 februari 2003 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 10
Verordening (EG) nr. 273/2003 van de Commissie van 13 februari 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 12
Verordening (EG) nr. 274/2003 van de Commissie van 13 februari 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 23e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1331/2002 14
Verordening (EG) nr. 275/2003 van de Commissie van 13 februari 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 15
Verordening (EG) nr. 276/2003 van de Commissie van 13 februari 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 21
Verordening (EG) nr. 277/2003 van de Commissie van 13 februari 2003 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 24
*Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad 26
*Richtlijn 2003/13/EG van de Commissie van 10 februari 2003 tot wijziging van Richtlijn 96/5/EG inzake bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters (1) 33
*Richtlijn 2003/14/EG van de Commissie van 10 februari 2003 tot wijziging van Richtlijn 91/321/EEG inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding (1) 37

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/100/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 februari 2003 tot vaststelling van minimumeisen voor fokprogramma's ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 498) (1) 41
2003/101/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 februari 2003 tot twaalfde wijziging van Beschikking 2000/284/EG houdende vaststelling van de lijst van erkende wincentra voor de invoer van sperma van paardachtigen uit derde landen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 499) (1) 46

Rectificaties
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2305/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1162/95 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst (PB L 348 van 21.12.2002) 60
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top