EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:041:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 41, 14. helmikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 41
46. vuosikerta
14. helmikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 265/2003, annettu 13 päivänä helmikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 266/2003, annettu 13 päivänä helmikuuta 2003, jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten ruostekampelan kalastuksen lopettamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 267/2003, annettu 13 päivänä helmikuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta 4
Komission asetus (EY) N:o 268/2003, annettu 13 päivänä helmikuuta 2003, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 901/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 6
Komission asetus (EY) N:o 269/2003, annettu 13 päivänä helmikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 1582/2002 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 7
Komission asetus (EY) N:o 270/2003, annettu 13 päivänä helmikuuta 2003, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 899/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 8
Komission asetus (EY) N:o 271/2003, annettu 13 päivänä helmikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 60/2003 tarkoitetun maissin tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 9
Komission asetus (EY) N:o 272/2003, annettu 13 päivänä helmikuuta 2003, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 10
Komission asetus (EY) N:o 273/2003, annettu 13 päivänä helmikuuta 2003, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 274/2003, annettu 13 päivänä helmikuuta 2003, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1331/2002 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 23. osittaista tarjouskilpailua varten 14
Komission asetus (EY) N:o 275/2003, annettu 13 päivänä helmikuuta 2003, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 276/2003, annettu 13 päivänä helmikuuta 2003, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 21
Komission asetus (EY) N:o 277/2003, annettu 13 päivänä helmikuuta 2003, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 24
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta 26
*Komission direktiivi 2003/13/EY, annettu 10 päivänä helmikuuta 2003, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista annetun direktiivin 96/5/EY muuttamisesta (1) 33
*Komission direktiivi 2003/14/EY, annettu 10 päivänä helmikuuta 2003, äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista annetun direktiivin 91/321/ETY muuttamisesta (1) 37

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/100/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä helmikuuta 2003, vähimmäisvaatimuksista jalostusohjelmien perustamiseksi tavoitteena saada lampaissa aikaan resistenssi tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita vastaan (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 498) (1) 41
2003/101/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä helmikuuta 2003, kolmansista maista tulevaan hevoseläinten siemennesteen tuontiin hyväksyttyjä keinosiemennysasemia koskevasta luettelosta tehdyn päätöksen 2000/284/EY muuttamisesta kahdennentoista kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 499) (1) 46

Oikaisuja
*Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2305/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisestä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1162/95 muuttamisesta (EYVL L 348, 21.12.2002) 60
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top