EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:041:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 41, 14. februar 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 0378-6994

L 41
46. årgang
14. februar 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 265/2003 af 13. februar 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 266/2003 af 13. februar 2003 om indstilling af fiskeri efter ising fra fartøjer, som fører en medlemsstats flag 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 267/2003 af 13. februar 2003 om ændring af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 268/2003 af 13. februar 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 901/2002 omhandlede licitation 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 269/2003 af 13. februar 2003 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1582/2002 omhandlede licitation 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 270/2003 af 13. februar 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 899/2002 omhandlede licitation 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 271/2003 af 13. februar 2003 om bud for indførsel af majs, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 60/2003 omhandlede licitation 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2003 af 13. februar 2003 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 273/2003 af 13. februar 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 274/2003 af 13. februar 2003 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 23. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1331/2002 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 275/2003 af 13. februar 2003 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 276/2003 af 13. februar 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 277/2003 af 13. februar 2003 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 24
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF 26
*Kommissionens direktiv 2003/13/EF af 10. februar 2003 om ændring af direktiv 96/5/EF om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (1) 33
*Kommissionens direktiv 2003/14/EF af 10. februar 2003 om ændring af direktiv 91/321/EØF om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn (1) 37

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/100/EC
*Kommissionens beslutning af 13. februar 2003 om minimumskrav til udarbejdelse af avlsprogrammer med henblik på TSE-resistens hos får (meddelt under nummer K(2003) 498) (1) 41
2003/101/EC
*Kommissionens beslutning af 13. februar 2003 om 12. ændring af beslutning 2000/284/EF om listen over godkendte sædopsamlingsstationer for indførsel af hingstesæd fra tredjelande (meddelt under nummer K(2003) 499) (1) 46

Berigtigelser
*Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2305/2002 af 20. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (EFT L 348 af 21.12.2002) 60
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top