EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:191:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 191, 13 juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 191
44e jaargang
13 juli 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Besluit nr. 1411/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende een communautair samenwerkingskader ter bevordering van duurzame stadsontwikkeling 1
Verordening (EG) nr. 1412/2001 van de Commissie van 12 juli 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 6
*Verordening (EG) nr. 1413/2001 van de Commissie van 12 juli 2001 tot vaststelling van de zesde wijziging van Verordening (EG) nr. 785/95 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 603/95 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen 8
*Verordening (EG) nr. 1414/2001 van de Commissie van 12 juli 2001 tot vaststelling van het definitieve steunbedrag voor gedroogde voedergewassen voor het verkoopseizoen 2000/2001 9
*Verordening (EG) nr. 1415/2001 van de Commissie van 12 juli 2001 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1999/2000, van de werkelijke olijfolieproductie en van het bedrag van de productiesteun per eenheid 10
Verordening (EG) nr. 1416/2001 van de Commissie van 12 juli 2001 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 12
Verordening (EG) nr. 1417/2001 van de Commissie van 12 juli 2001 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 14
Verordening (EG) nr. 1418/2001 van de Commissie van 12 juli 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 18
Verordening (EG) nr. 1419/2001 van de Commissie van 12 juli 2001 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 25
Verordening (EG) nr. 1420/2001 van de Commissie van 12 juli 2001 tot beperking van de geldigheidsduur van de uitvoercertificaten voor bepaalde op basis van granen verwerkte producten 27
Verordening (EG) nr. 1421/2001 van de Commissie van 12 juli 2001 houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen voor bepaalde verwerkte producten op basis van granen 30
Verordening (EG) nr. 1422/2001 van de Commissie van 12 juli 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rogge in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1005/2001 31
Verordening (EG) nr. 1423/2001 van de Commissie van 12 juli 2001 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om rechten op invoer die zijn ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 1081/1999 betreffende de invoer van stieren, koeien en vaarzen van bepaalde bergrassen 32
Verordening (EG) nr. 1424/2001 van de Commissie van 12 juli 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 943/2001 33
Verordening (EG) nr. 1425/2001 van de Commissie van 12 juli 2001 tot wijziging van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 34
Verordening (EG) nr. 1426/2001 van de Commissie van 12 juli 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 36
Verordening (EG) nr. 1427/2001 van de Commissie van 12 juli 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 39
Verordening (EG) nr. 1428/2001 van de Commissie van 12 juli 2001 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sectoren granen en rijst 41
*Richtlijn 2001/54/EG van de Commissie van 11 juli 2001 houdende intrekking van Richtlijn 79/1066/EEG tot vaststelling van de communautaire analysemethoden voor de controle van extracten van koffie en cichorei (1) 42

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2001/527/EC
*Besluit van de Commissie van 6 juni 2001 tot instelling van het Comité van Europese effectenregelgevers (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1501) (1) 43
2001/528/EC
*Besluit van de Commissie van 6 juni 2001 tot instelling van het Europees Comité voor het effectenbedrijf (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1493) (1) 45
2001/529/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 juli 2001 tot invoering van de mogelijkheid voor de lidstaten om de geldigheidsduur van voorlopige toelatingen voor de nieuwe werkzame stoffen benzoëzuur en BAS 615H (cinidonethyl) te verlengen (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1861) (1) 47
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top