EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:191:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 191, 13. juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 191
44. årgang
13. juli 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1411/2001/EF af 27. juni 2001 om en EF-ramme for samarbejde til fordel for en bæredygtig udvikling af bymiljøet 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1412/2001 af 12. juli 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1413/2001 af 12. juli 2001 om sjette ændring af forordning (EF) nr. 785/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 603/95 om den fælles markedsordning for tørret foder 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1414/2001 af 12. juli 2001 om fastsættelse for produktionsåret 2000/01 af den endelige støtte for tørret foder 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1415/2001 af 12. juli 2001 om fastsættelse for produktionsåret 1999/2000 af den faktiske olivenolieproduktion og enhedsbeløbet for produktionsstøtten 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 1416/2001 af 12. juli 2001 om ændring af restitutionerne for visse mejeriprodukter udført i form af varer, som ikke henhører under bilag I til traktaten 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 1417/2001 af 12. juli 2001 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2001 af 12. juli 2001 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1419/2001 af 12. juli 2001 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 1420/2001 af 12. juli 2001 om begrænsning af gyldighedsperioden for eksportlicenser for visse produkter forarbejdet på basis af korn 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 1421/2001 af 12. juli 2001 om afvisning af ansøgninger om eksportlicenser for visse forarbejdede kornprodukter 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 1422/2001 af 12. juli 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af rug inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1005/2001 omhandlede licitation 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/2001 af 12. juli 2001 om det omfang, i hvilket der kan imødekommes ansøgninger om ret til import, som er indgivet under forordning (EF) nr. 1081/1999 vedrørende import af tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 1424/2001 af 12. juli 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 943/2001 omhandlede licitation 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 1425/2001 af 12. juli 2001 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 1426/2001 af 12. juli 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 1427/2001 af 12. juli 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 1428/2001 af 12. juli 2001 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren 41
*Kommissionens direktiv 2001/54/EF af 11. juli 2001 om ophævelse af direktiv 79/1066/EØF om fastlæggelse af fællesskabsanalysemetoder til kontrol af kaffeekstrakter og cikorieekstrakter (1) 42

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2001/527/EC
*Kommissionens afgørelse af 6. juni 2001 om oprettelse af Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (meddelt under nummer K(2001) 1501) (1) 43
2001/528/EC
*Kommissionens afgørelse af 6. juni 2001 om oprettelse af Det Europæiske Værdipapirudvalg (meddelt under nummer K(2001) 1493) (1) 45
2001/529/EC
*Kommissionens beslutning af 12. juli 2001 om medlemsstaternes forlængelse af fristen for midlertidige godkendelser af de nye aktive stoffer benzoesyre og BAS 615H (cinidon-ethyl) (meddelt under nummer K(2001) 1861) (1) 47
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top