EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:191:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 191, 13. heinäkuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 191
44. vuosikerta
13. heinäkuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1411/2001/EY, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2001, kaupunkien kestävää kehitystä edistävästä yhteisön yhteistyöjärjestelmästä 1
Komission asetus (EY) N:o 1412/2001, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 6
*Komission asetus (EY) N:o 1413/2001, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2001, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 603/95 kuivarehualan yhteisen markkinajärjestelyn soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 785/95 muuttamisesta kuudennen kerran 8
*Komission asetus (EY) N:o 1414/2001, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2001, kuivattujen rehujen tuen lopullisen määrän määrittämisestä markkinointivuodeksi 2000/2001 9
*Komission asetus (EY) N:o 1415/2001, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2001, oliiviöljyn tosiasiallisen tuotannon ja tuotantotuen yksikkömäärän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1999/2000 10
Komission asetus (EY) N:o 1416/2001, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2001, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 1417/2001, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2001, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 14
Komission asetus (EY) N:o 1418/2001, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2001, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 1419/2001, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2001, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 25
Komission asetus (EY) N:o 1420/2001, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2001, tiettyjen viljajalosteiden vientitodistusten voimassaoloajan rajoittamisesta 27
Komission asetus (EY) N:o 1421/2001, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2001, tiettyjen viljajalosteiden vientitodistushakemusten hylkäämisestä 30
Komission asetus (EY) N:o 1422/2001, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2001, rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1005/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 31
Komission asetus (EY) N:o 1423/2001, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2001, asetuksen (EY) N:o 1081/1999 mukaisesti jätettyjen tiettyihin alppi- ja vuoristorotuihin kuuluvia sonneja, lehmiä ja hiehoja koskevien tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä 32
Komission asetus (EY) N:o 1424/2001, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2001, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 943/2001 tarkoitetun tavallisen tarjouskilpailun osana 33
Komission asetus (EY) N:o 1425/2001, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2001, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien muuttamisesta 34
Komission asetus (EY) N:o 1426/2001, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2001, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 36
Komission asetus (EY) N:o 1427/2001, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2001, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 39
Komission asetus (EY) N:o 1428/2001, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2001, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta 41
*Komission direktiivi 2001/54/EY, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2001, yhteisön analyysimenetelmistä kahviuutteiden ja sikuriuutteiden tarkastamiseksi annetun direktiivin 79/1066/ETY kumoamisesta (1) 42

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2001/527/EC
*Komission päätös, tehty 6 päivänä kesäkuuta 2001, Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean perustamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1501) (1) 43
2001/528/EC
*Komission päätös, tehty 6 päivänä kesäkuuta 2001, Euroopan arvopaperikomitean perustamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1493) (1) 45
2001/529/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2001, jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää uusien tehoaineiden bentsoehapon ja BAS 615H:n (sinidon-etyylin) väliaikaisia lupia koskevaa määräaikaa (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1861) (1) 47

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1400/2001, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2001, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön (EYVL L 189, 11.7.2001) 49
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top