EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:054:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 54, 19 februari 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.054.dut

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 54

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
19 februari 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

467e plenaire zitting op 8 en 9 december 2010

2011/C 054/01

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Energiestrategie voor de periode 2011-2020”

1

2011/C 054/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Ijsland als kandidaat-lidstaat” (verkennend advies)

8

2011/C 054/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende staatssteun ter bevordering van de sluiting van niet-concurrentiekrachtige steenkoolmijnen” (initiatiefadvies)

15

2011/C 054/04

Advies van het Euopees Economisch en Sociaal Comité over „Veiligstelling van de bevoorrading in de landbouw- en levensmiddelensector in de EU” (initiatiefadvies)

20

2011/C 054/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het thema „Betrekkingen EU-Rusland” (initiatiefadvies)

24


 

III   Voorbereidende handelingen

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

467e plenaire zitting op 8 en 9 december 2010

2011/C 054/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden”(COM(2010) 507 definitief — 2010/0260 (COD))

31

2011/C 054/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen”(COM(2010) 508 definitief — 2010/0261 (COD))

32

2011/C 054/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kantelbeveiligingsinrichtingen op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen”(COM(2010) 510 definitief — 2010/0264 (COD))

33

2011/C 054/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermeldingen of merktekens die het mogelijk maken de partij waartoe een levensmiddel behoort te identificeren”(COM(2010) 506 definitief — 2010/0259 (COD))

34

2011/C 054/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 460/2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging, ten aanzien van de looptijd van het Agentschap”(COM(2010) 520 definitief — 2010/0274 COD))

35

2011/C 054/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang tot de overheidsdienst (publiek gereguleerde dienst) die wordt aangeboden door het mondiale systeem voor navigatie per satelliet dat is ingevoerd door het Galileo-programma”(COM(2010) 550 definitief — 2010/0282 (COD))

36

2011/C 054/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake ratingbureaus”(COM(2010) 289 definitief — 2010/0160 (COD))

37

2011/C 054/13

„Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het” Voorstel voor een verordening (EU) nr. …/2010 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen (COM(2010) 395 definitief — 2010/0212 (COD))

42

2011/C 054/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters”(COM(2010) 484 definitief — 2010/0250 (COD))

44

2011/C 054/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht op informatie in strafprocedures”(COM(2010) 392 definitief — 2010/0215 (COD))

48

2011/C 054/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te verbieden”(COM(2010) 375 definitief — 2010/0208 (COD))

51

2011/C 054/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een digitale agenda voor Europa”(COM(2010) 245 definitief)

58


NL

 

Top