EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1722

Besluit (GBVB) 2019/1722 van de Raad van 14 oktober 2019 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2018/1544 betreffende beperkende maatregelen tegen de proliferatie en het gebruik van chemische wapens

ST/12163/2019/INIT

OJ L 262, 15.10.2019, p. 66–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1722/oj

15.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 262/66


BESLUIT (GBVB) 2019/1722 VAN DE RAAD

van 14 oktober 2019

tot wijziging van Besluit (GBVB) 2018/1544 betreffende beperkende maatregelen tegen de proliferatie en het gebruik van chemische wapens

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien Besluit (GBVB) 2018/1544 van de Raad van 15 oktober 2018 betreffende beperkende maatregelen tegen de proliferatie en het gebruik van chemische wapens (1),

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 15 oktober 2018 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2018/1544 vastgesteld.

(2)

Besluit (GBVB) 2018/1544 is van toepassing tot en met 16 oktober 2019. Op grond van een evaluatie van dat besluit moeten de beperkende maatregelen worden verlengd tot en met 16 oktober 2020.

(3)

Besluit (GBVB) 2018/1544 dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 8 van Besluit (GBVB) 2018/1544 wordt vervangen door:

Artikel 8

Dit besluit is van toepassing tot en met 16 oktober 2020. Dit besluit wordt voortdurend geëvalueerd. Het wordt zo nodig verlengd of gewijzigd indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxembourg, 14 oktober 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI


(1)  PB L 259 van 16.10.2018, blz. 25.


Top