Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1722

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/1722 14. oktoober 2019, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/1544, mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid

ST/12163/2019/INIT

OJ L 262, 15.10.2019, p. 66–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1722/oj

15.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 262/66


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2019/1722

14. oktoober 2019,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/1544, mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2018. aasta otsust (ÜVJP) 2018/1544, mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 15. oktoobril 2018 vastu otsuse (ÜVJP) 2018/1544.

(2)

Otsust (ÜVJP) 2018/1544 kohaldatakse kuni 16. oktoobrini 2019. Kõnealuse otsuse läbivaatamine näitas, et selles sätestatud piiravate meetmete kehtivust tuleks pikendada 16. oktoobrini 2020.

(3)

Otsust (ÜVJP) 2018/1544 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (ÜVJP) 2018/1544 artikkel 8 asendatakse järgmisega:

Artikkel 8

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 16. oktoobrini 2020. Käesolev otsus vaadatakse pidevalt uuesti läbi. Asjakohasel juhul pikendatakse selle kehtivust või muudetakse seda, kui nõukogu leiab, et selle eesmärke ei ole saavutatud.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 14. oktoober 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  ELT L 259, 16.10.2018, lk 25.


Top