EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1722

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1722 z dnia 14 października 2019 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2018/1544 w sprawie środków ograniczających rozprzestrzenianie i stosowanie broni chemicznej

ST/12163/2019/INIT

OJ L 262, 15.10.2019, p. 66–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1722/oj

15.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/66


DECYZJA RADY (WPZiB) 2019/1722

z dnia 14 października 2019 r.

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2018/1544 w sprawie środków ograniczających rozprzestrzenianie i stosowanie broni chemicznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2018/1544 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie środków ograniczających rozprzestrzenianie i stosowanie broni chemicznej (1),

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 października 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/1544.

(2)

Decyzję (WPZiB) 2018/1544 stosuje się do dnia 16 października 2019 r. Jak wynika z przeglądu tej decyzji, stosowanie określonych w niej środków ograniczających należy przedłużyć do dnia 16 października 2020 r.

(3)

Należy odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2018/1544,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Art. 8 decyzji (WPZiB) 2018/1544 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 8

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 16 października 2020 r. Niniejsza decyzja będzie poddawana stałemu przeglądowi. Jeżeli Rada uzna, że cele niniejszej decyzji nie zostały osiągnięte, jej okres obowiązywania zostanie przedłużony lub dokona się w niej odpowiednich zmian.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 14 października 2019 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 259 z 16.10.2018, s. 25.


Top