EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1722

Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/1722 od 14. listopada 2019. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2018/1544 o mjerama ograničavanja u pogledu širenja i uporabe kemijskog oružja

ST/12163/2019/INIT

OJ L 262, 15.10.2019, p. 66–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1722/oj

15.10.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 262/66


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2019/1722

od 14. listopada 2019.

o izmjeni Odluke (ZVSP) 2018/1544 o mjerama ograničavanja u pogledu širenja i uporabe kemijskog oružja

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2018/1544 od 15. listopada 2018. o mjerama ograničavanja u pogledu širenja i uporabe kemijskog oružja (1),

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. listopada 2018. donijelo Odluku (ZVSP) 2018/1544.

(2)

Odluka (ZVSP) 2018/1544 primjenjuje se do 16. listopada 2019. Na temelju preispitivanja te odluke mjere ograničavanja iz te odluke trebalo bi produljiti do 16. listopada 2020.

(3)

Odluku (ZVSP) 2018/1544 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 8. Odluke (ZVSP) 2018/1544 zamjenjuje se sljedećim:

Članak 8.

Ova se Odluka primjenjuje do 16. listopada 2020. Ova se Odluka redovito preispituje. Ona se prema potrebi produljuje ili mijenja ako Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ostvareni.”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu Luxembourgu 14. listopada 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

F. MOGHERINI


(1)  SL L 259, 16.10.2018., str. 25.


Top